Książki Design Thinking

Design thinking, czyli myślenie projektowe, to filozofia myślenia o potrzebach użytkownika. Nadrzędną jego funkcją jest kreatywne podeście do rozwiązywania problemów. Dzięki koncentracji na realnym problemie konkretnego człowieka (ucznia, nauczyciela, dyrektora, rodzica), wykorzystaniu procesu i narzędziom design thinking Pozwala ona szybko i przy minimalnym ryzyku błędu wypracować wiele wariantów rozwiązań danego problemu. Co więcej, w tym…