Na czym opiera się Akademia?

Akademia to dedykowane danej firmie 5 dniowe warsztaty skoncentrowane na zastosowaniu metodyki myślenia projektowego (design thinking) bezpośrednio w środowisku danej firmy.   Nauka przez doświadczanie oraz szereg praktycznych ćwiczeń w zakresie procesu i narzędzi projektowania dostarcza uczestnikowi umiejętności do samodzielnego prowadzenia projektów i stosowania design thinking w swoim środowisku pracy.

W trakcie Akademii uczestnicy wchodzą w rolę projektantów biznesowych i odkrywają nowe pokłady kreatywności, szybkiego portotypowania, analizy i syntetezy oraz  koncentracji na użytkowniku, dzięki czemu przekształcają rzeczywiste problemy i pomysły organizacji w gotowe rozwiązania.

Program prowadzony jest w 3 blokach:

  • Blok 1 – wprowadzenie do budowy kompetencji design thinking w organizacji – 2 dni
  • Blok 2 – case study polegające na praktycznym wykorzystaniu design thinking do rozwiązania wybranego wyzwania organizacji – 1 dzień
  • Blok 3 – samodzielne prowadzenie procesów projektowych wewnątrz organizacji przez uczestników Akademii pod okiem trenerów – 2 dni

Dla kogo jest Akademia?

Dla szukających ciekawych inspiracji na rozwój zespołu

Chcących zastosować design thinking w organizacji

Propagujących klientocentryczne podejście

Otwartych na nowe kierunki rozwoju

Co daje Akademia uczestnikom?

Umiejętności kreatywnego rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem design thinking

Program szkoleniowy oparty w 30% na teorii i 70% na praktycznym zastosowaniu metodyki design thinking w pracy

Naukę bezpośrednio od praktyków realizujących projekty w różnych branżach

Dostęp do autorskiego procesu i narzędzi do wykorzystania w swoim środowisku pracy

Możliwość realizacji własnych projektów ze wsparciem doświadczonych trenerów oraz uzyskanie cetryfikatu projektanta design thinking

Co daje Akademia pracodawcy?

Zmieniony sposób myślenia o potrzebach klienta i innowacji, dzięki czemu uczestnicy stają się ambasadorami i liderami zmiany wewnątrz firmy

Zapewnia kompleksowe przygotowywanie do pełnienia roli projektantów design thinking

Umiejetność projektowania użytecznych rozwiązując bazujących na konkretne wyzwaniach, przed jakimi stoi firma

Dostęp do autorskich narzędzi możliwych do zaadoptowania przez uczestników w swojej organizacji i wykorzystania w codziennej pracy

Integrację zespołu i pracę ponad podziałami

.

Wykorzystujemy praktyczne poradniki wspierające zdobywanie wiedzy

Każdy uczestnik, który zrealizuje program otrzymuje Certyfikat Akademii

Kim jesteśmy?

Idea Klientocentrycznych powstała, aby wspierać marki, tworzyć nowe produkty i usługi, oraz pomagać organizacjom w wewnętrznej transformacji. Z naszym motto ”liczą się ludzie” zmieniamy rzeczywistość wielu firm budując nową wartość i zapewniając zupełnie nowe doświadczenia dla klientów i pracowników.

null

Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Swoje doświadczenie zdobył pracując w środowiskach wielokulturowych m.in. ING Bank Śląski, Nordea Bank, LG Petro Bank oraz realizując niezależnie wsparcie biznesowe dla firm z różnych sektorów. Dzięki praktyce biznesowej i projektowej (Design Thinking/Service Design) skuteczne łączy obszar biznesowy z procesami projektowania. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji, patrzeć oczami klienta, wdrażać Design Thinking i wzmacniać kulturę innowacji.

Piotr Grocholiński

Business & Service Designer
null

Doświadczony moderator design thinking, trener, praktyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i wsparcia procesów zmian w organizacjach. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i NGO’s. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

Beata Michalska Dominiak

Moderator Design Thinking

Napisz do nas

Napisz do nas