Akademia Design Thinking1

AKADEMIA DESIGN THINKING

Akademia to dedykowane danej firmie 5 dniowe warsztaty skoncentrowane na zastosowaniu metodyki myślenia projektowego (design thinking) bezpośrednio w środowisku danej firmy. To nauka przez doświadczanie oraz praktyczne, kompleksowe zapoznanie się z procesem i narzędziami projektowania skutecznych rozwiązań w biznesie. Akademia dostarcza uczestnikom umiejętności do samodzielnego prowadzenia projektów i stosowania design thinking w swoim środowisku pracy.

Po co?

Akademia design thinking to połączenie teorii i praktyki dające uczestnikom możliwość zapoznania się z metodą i narzędziami myślenia projektowego oraz przećwiczenia ich rozwiązując konkretne wybrane wyzwania organizacji z perspektywy projektanta. Daje to możliwość stworzenia grupy ambasadorów nowego sposobu myślenia o projektowaniu skutecznych rozwiązań w biznesie i klientocentrycznego podejścia do rozwiązywania problemów organizacji.

Dla kogo?

Akademia design thinking na pewno zainteresuje wszystkich:

  • otwartych na nowe kierunki rozwoju organizacji
  • szukających ciekawych inspiracji na rozwój zespołu
  • chcących zastosować design thinking w organizacji
  • propagujących klientocentryczne podejście w organizacji 

Cele

Dla organizacji:

  • zmiana sposobu myślenia o potrzebach klienta i innowacji, dzięki czemu uczestnicy stają się ambasadorami i liderami zmiany wewnątrz firmy
  • kompleksowe przygotowywanie uczestników do pełnienia roli projektantów design thinking
  • zdobycie umiejętności projektowania użytecznych rozwiązując bazujących na konkretnych wyzwaniach, przed jakimi stoi firma

Dla uczestników:

  • zdobycie praktycznych umiejętności kreatywnego rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem design thinking
  • możliwość realizacji własnych projektów ze wsparciem doświadczonych trenerów oraz uzyskanie cetryfikatu projektanta design thinking

Opis warsztatów

Akademia design thinking to 40 -o godzinne warsztaty, w których bierze udział zwykle do 12 uczestników tworzących multidyscyplinarny zespół, który w czasie ich trwania w praktyce przechodzi krok po kroku proces myślenia projektowego. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami myślenia projektowego pracując na konkretnych kejsach, rozwiązując realne problemy organizacji. Poznają proces z perspektywy projektanta i narzędzia, dzięki którym zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego zastosowania design thinking w prowadzonych projektach. Odkrywają również nowe pokłady kreatywności, szybkiego prototypowania, analizy i syntezy oraz  koncentracji na użytkowniku, dzięki czemu przekształcają rzeczywiste problemy i pomysły organizacji w gotowe rozwiązania.

Sposób pracy

Warsztaty są prowadzone w sposób bardzo praktyczny, interaktywny, maksymalnie angażujący wszystkich obecnych uczestników. Oprócz wiedzy na temat design thinking, uczestnicy będą wykonywać szereg zadań w kolejnych etapach procesu, dzięki którym doświadczą struktury i efektów procesu pracując nad realnymi wyzwaniami projektowymi. Mają okazję również samodzielnie, pod okiem doświadczonych trenerów prowadzić proces projektowy z wykorzystaniem realnego wyzwania organizacji. Otrzymują pogłębiony feedback rozwojowy. Po zakończeniu Akademii są przygotowani do samodzielnego prowadzenia projektów z wykorzystaniem design thinking w organizacji.

Masz pytania – napisz do nas!

[dt_contact_form fields=”name,email,telephone,city,company,message” required=”name,email,telephone,message”]