Dlaczego w roku 2030 wszystkie zawody będą wymagały kompetencji cyfrowych?

Dlaczego w roku 2030 wszystkie zawody będą wymagały kompetencji cyfrowych? Według raportu (OECD.org 2019) 14% z wszystkich miejsc pracy zostanie w pełni zautomatyzowanych, a 32% ulegnie znacznej modyfikacji. Cyfrowa rewolucja i robotyzacja będą oddziaływać na nowe obszary naszego życia i wymagać nowych umiejętności, które pozwolą nam sprawniej funkcjonować w różnych obszarach życia, nauki i pracy…