„Dużym atutem jest umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z uczestnikami oraz budowanie atmosfery zrozumienia, zaufania”.