Jak badać klientów i na tej podstawie tworzyć wyjątkowe produkty? [wideo]

W tym webinarze przedstawiamy 2 h z naszej praktyki dotyczacej badań klientowskich. Wyjaśniamy, jak prowadzić  badania jakościowe i ilosciowe, jak stosować badania online i offline i dzięki temu zapewnić dopasowanie rynkowe (Product-Market Fit).

W ramach realizowanych badań prowadzimy analizy dotyczących konkretnego zagadnienia lub problemu przy użyciu metod  zwinnych. Naszym celem jest opisanie, wyjaśnienie, obserwowanego zjawiska dzięki zastosowaniu metod indukcyjnych i dedukcyjnych.

Metody badawcze indukcyjne analizują obserwowane zdarzenie, natomiast metody dedukcyjne weryfikują obserwowane zdarzenie. Podejścia indukcyjne są kojarzone z badaniami jakościowymi, a metody dedukcyjne są częściej kojarzone z analizą ilościową.

Realizowane badania prowadzimy, aby:

  • identyfikować  potencjalnych i nowych klientów
  • Lepiej rozumieć ich perspekytywę (potrzeby, problemy, oczekiwania)
  • tworzyć strategie rynkowe i dopasowanie rynkowe
  • stawiać czoła wyzwaniom biznesowym
  • opracować plan rozwoju firmy
  • zidentyfikować nowe możliwości biznesowe