Jak badać klientów i na tej podstawie tworzyć wyjątkowe produkty? (wideo premium)

W tym webinarze przedstawiamy 2 h z naszej praktyki dotyczącej badań klientowskich. Wyjaśniamy, jak prowadzić  badania jakościowe i ilościowe, jak stosować badania online i offline i dzięki temu zapewnić dopasowanie rynkowe (Product-Market Fit).

W ramach realizowanych badań prowadzimy analizy dotyczących konkretnego zagadnienia lub problemu przy użyciu metod  zwinnych. Naszym celem jest opisanie, wyjaśnienie, obserwowanego zjawiska dzięki zastosowaniu metod indukcyjnych i dedukcyjnych.

Metody badawcze indukcyjne analizują obserwowane zdarzenie, natomiast metody dedukcyjne weryfikują obserwowane zdarzenie. Podejścia indukcyjne są kojarzone z badaniami jakościowymi, a metody dedukcyjne są częściej kojarzone z analizą ilościową.

Realizowane badania prowadzimy, aby:

 • identyfikować  potencjalnych i nowych klientów
 • Lepiej rozumieć ich perspektywę (potrzeby, problemy, oczekiwania)
 • tworzyć strategie rynkowe i dopasowanie rynkowe
 • stawiać czoła wyzwaniom biznesowym
 • opracować plan rozwoju firmy
 • zidentyfikować nowe możliwości biznesowe
[dt_vc_list]

Jakie zagadnienia poruszamy w webinarze?

 • jakie są największe zagrożenia stojące przed projektantem?
 • jak prowadzić proces dopasowania rynkowego?
 • na co patrzymy w zachowaniach klienta online i jak budujemy na tej podstawie Persony?
 • jak realizujemy wywiady z klientami?
 • jak tworzymy prototypy i eksperymentujemy?
 • jak testujemy produkty i usługi ?
[/dt_vc_list]

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.