Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w następujący sposób

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych są firmy Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński z siedzibą w Łodzi ul Piwnika Ponurego 7/22 oraz Idea Centrum – Beata Michalska-Dominiak z siedzibą w Łodzi ul. Białostocka 8/25.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu świadczenia usług na Państwa rzecz oraz kontaktu z Państwem w celu świadczenia usług przez okres niezbędny do świadczenia usług lub na Państwa rzecz oraz kontaktu z Państwem w celu świadczenia usług.

Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług lub kontakt z Państwem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Państwa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe do Administratora Państwa danych osobowych są takie jak na wstępie, dodatkowo można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.klientocentryczni.pl.