Jak projektować ścieżki klientowskie (customer Journey)?

Projektowanie „podróży klienta” to proces, który obejmuje planowanie i kształtowanie doświadczenia klienta na różnych etapach interakcji z firmą lub produktem. Daje głębsze zrozumienie potrzeb klientów oraz umożliwia zoptymalizowanie interakcji w celu zwiększenia satysfakcji klienta i poprawy wyników biznesowych.

Co kluczowe podróż ta wcale nie zaczyna się w momencie dokonania zakupu, ale dużo wcześniej – obejmuje fazę przedzakupową, zakupową, a także pozakupową. Przechodzi ona przez różnorodne kanały komunikacji, działy, osoby, współpracowników i partnerów firmy.

Poniżej przykład z jednego z projektów, który realizowaliśmy.