Jobs To Be Done – Czyli jakie zadania ma do wykonania Twój Klient

Zwykle ludzie kupują produkty i usługi, nie dla potrzeby samego ich posiadania, ale jako narzędzie do zaspokajania określonych potrzeb czyli realizowania swoich zadań. Dlatego produkty i usługi powinny rozwiązywać konkretny problem klienta lub dostarczać określoną wartość, aby klient chciał je „zatrudnić” do zrealizowania swoich zadań do wykonania.
Autor koncepcji JTBD – Profesor Clayton Christensen z Harvard Business School twierdzi, że “większość firm dokonuje segmentacji rynku wykorzystując informacje demograficzne o klientach lub te dotyczące funkcji produktów. Zebrana przez nich wiedza powoduje, że nadają wciąż nowe cechy lub funkcje produktom i usługom, które sprzedają. Klienci jednak zupełnie inaczej pojmują funkcje rynku. Oni po prostu mają określone zadania do wykonania i w tym celu chcą „zatrudnić” najlepsze produkty i usługi”.
A jak Ty określasz JTBD produktów i usług znajdujących się w Twojej ofercie?
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o metodzie „Jobs To Be Done” zajrzyj do artykułu: https://klientocentryczni.pl/jobs-to-be-done-w-twojej-firmie-jak-zrobic-to-skutecznie/