AKADEMIA DESIGN THINKING – Train the Trainer

 • 5 dni - 40 godzin warsztatowych

 • Praca nad własnymi - realnymi kejsami

 • Współprowadzenie wybranych części procesu pod okiem trenerów

 • Nauka od doświadczonych praktyków

 • Certyfikat ukończenia Akademii

Akademia to 5 dniowy kurs design thinking, które dostarcza uczestnikom wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia projektów z wykorzystaniem design thinking w swoim środowisku pracy. To nauka przez doświadczanie oraz praktyczne, kompleksowe zapoznanie się z procesem i narzędziami projektowania skutecznych rozwiązań w biznesie. Absolwenci Akademii znają narzędzia design thinking i specyfikę roli osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektów i procesów z wykorzystaniem tej metodyki. Dlatego już podczas kursu uczestnicy mają okazję w grupach i samodzielnie planować i prowadzić elementy projektów wykorzystując zdobytą wiedzę ze wsparciem prowadzących. Dodatkowo, na bieżąco otrzymują także informację zwrotną dotyczącą poszczególnych zadań, które wykonują.

Dla kogo?

Akademia design thinking – Train the Trainer na pewno zainteresuje wszystkich, którzy chcą włączyć metodykę design thinking do swoich procesów i projektów tj.;

 • liderów projektów,
 • menedżerów produktu i procesu
 • osób odpowiedzialnych za jakość usług i doświadczenia klienta
 • właścicieli firm
 • reprezentantów HR
 • otwartych na nowe kierunki rozwoju osobistego i organizacji, szukających ciekawych inspiracji na rozwój zespołu
 • zwolenników nowego sposobu myślenia o rozwiązywaniu problemów i propagujących ideę klientocentryczności

Jakie są cele kursu?

 • kompleksowe przygotowywanie uczestników do pełnienia roli projektantów design thinking
 • zmiana sposobu myślenia o potrzebach klienta i innowacji, dzięki czemu uczestnicy stają się ambasadorami i liderami zmiany
 • zdobycie umiejętności projektowania użytecznych rozwiązując bazujących na konkretnych wyzwaniach
 • zdobycie praktycznych umiejętności kreatywnego rozwiązywanie problemów i realizowania projektów z wykorzystaniem design thinking
 • możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy ze wsparciem doświadczonych trenerów
 • uzyskanie cetryfikatu projektanta design thinking

Jak wygląda program kursu?

Akademia design thinking – Train the Trainer to 40 -o godzinny kurs, w którym bierze udział do 12 uczestników tworzących multidyscyplinarny zespół, który w czasie ich trwania w praktyce przechodzi krok po kroku proces myślenia projektowego. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami myślenia projektowego pracując na konkretnych kejsach, rozwiązując realne problemy. Poznają proces z perspektywy projektanta i narzędzia, dzięki którym zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego zastosowania design thinking w prowadzonych projektach. Odkrywają również nowe pokłady kreatywności, szybkiego prototypowania, analizy i syntezy oraz  koncentracji na użytkowniku, dzięki czemu przekształcają rzeczywiste problemy i pomysły w gotowe rozwiązania.

Kurs jest prowadzony w sposób bardzo praktyczny, interaktywny, maksymalnie angażujący wszystkich obecnych uczestników. Oprócz wiedzy na temat design thinking, uczestnicy będą wykonywać szereg zadań w kolejnych etapach procesu, dzięki którym doświadczą struktury i efektów procesu pracując nad realnymi wyzwaniami projektowymi. Będą mieli okazję również samodzielnie, pod okiem doświadczonych trenerów prowadzić proces projektowy z wykorzystaniem realnego wyzwania i otrzymymają pogłębiony feedback rozwojowy. Po zakończeniu Akademii będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia projektów z wykorzystaniem design thinking.

Kurs został podzielony na 3 bloki oddalone w czasie. Należy zakładać, że między blokami będzie wymagana praca własna – po pierwszym bloku ok. 3-4 godzin, po drugim bloku – 8-10 godzin.

Jak wygląda proces kształcenia?

BLOK 1

Blok 1 szkolenia design thinking koncentruje się na zaprezentowaniu całościowego procesu oraz narzędzi design thinking. Przechodząc przez poszczególne etapy procesu i zapoznając się z narzędziami, uczestnicy otrzymują praktyczne zadania do wypracowania i przećwiczenia. Takie podeście tworzy bardzo praktyczny wymiar warsztatowy, gdzie uczestnicy budują swoje umiejętności przez praktykę i zrozumienie. Na bieżąco prowadzona jest również sesja refleksji, która pozwala na ciągłą interakcję między uczestnikami i trenerami. Dzięki temu, wszystkie wątpliwości dotyczące celu i zastosowania zaproponowanych narzędzi są wyjaśniane, a kwestie budzące szczególne zainteresowanie – analizowane i pogłębiane.  Trenerzy dbają o precyzję sformułowań i jasność przekazu, na bieżąco wyjaśniając nowe pojęcia i cel zastosowanych narzędzi, ilustrując ich wykorzystanie przykładami praktycznych zastosowań w zrealizowanych projektach. Przywiązują także ogromne znaczenie do optymalnego zarządzania energią uczestników oraz utrzymania przyjaznej atmosfery pracy.

BLOK 2

Podczas trwania Bloku 2 uczestnicy doświadczają prowadzenia procesu z perspektywy projektanta. Efektem warsztatów jest doświadczenie procesu z perspektywy prowadzącego, przećwiczenie technik moderacji procesu oraz doboru narzędzi oraz uzyskanie pogłębionej, rozwojowej informacji zwrotnej od trenerów oraz uczestników w zakresie swojej części prowadzonego procesu.

BLOK 3

W trakcie Bloku 3 uczestnicy przyjmują rolę projektantów i w 2-3 osobowych zespołach są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie projektu z wykorzystaniem nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu design thinking. Proces projektowy odbywa się w obecności trenerów, którzy na bieżąco dostarczają informację zwrotną dotyczącą moderacji. Trenerzy pełnią tu rolę superwizorów dbając o prawidłowy przebieg procesu, poprawność zastosowania narzędzi w odpowiednim kontekście i etapie, dokonując korekty i wyjaśniając pojawiające się niejasności. Co więcej, analizują „trudne przypadki” i kwestie sporne, które potencjalnie mogą wystąpić w trakcie pracy zespołów. Dbają także o tempo przebiegu procesu, tak aby zapewnić maksymalną efektywność podjętych przez zespół działań.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z dwóch godzin indywidualnych konsultacji z jednym z trenerów prowadzących.

Jakie otrzymasz materiały?

Poradnik Design Thinking – nasza książka

Poradnik Design Thinking

Certyfikat ukończenia kursu

Prezentacja z kursu

Jakie są szczegóły organizacyjne?

Miejsce kursu

Akademii: Łódź Art Inkubator ul Tymienickiego 3

Cena Akademii

3200 PLN netto (3 936 brutto)

W cenę wliczone są: udział w kursie, materiały, przerwy kawowe, lunch

Terminy kursu

 BLOK 1:  17-19 lutego 2020

BLOK 2: 2 marca 2020

BLOK 3: 23 lub 24 marca 2020

Skorzystaj z 80% dofnansowania w ramach bonów rozwojowych (Baza BUR)

Kliknij tutaj i sprawdź zasady dofinansowania

Jak się zapisać?

 • Wysyłasz zgłoszenie na szkolenie

 • Otrzymujesz fakturę proforma

 • Opłacasz fakturę przelewem

 • Otrzymujesz od nas potwierdzenie wpłaty

 • Przyjeżdżasz na szkolenie

 • Na szkoleniu otrzymujesz oryginał faktury

Kliknij tutaj i sprawdź - Regulamin Akademii TTT Klinkij tutaj i sprawdź - Zasady przetwarzania danych osobowych

  [url* contact-form-7id15981titleBeztytuu akismet:author_url "[contact-form-7 id="15981" title="Bez tytułu"]


  Kto będzie prowadzić szkolenie?

  Piotr Grocholiński

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Swoje doświadczenie zdobył pracując w środowiskach wielokulturowych m.in. ING Bank Śląski, Nordea Bank, LG Petro Bank oraz realizując niezależnie wsparcie biznesowe dla firm z różnych sektorów. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Współautor pierwszego podręcznika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie”. Prowadzi warsztaty i szkolenia. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji, patrzeć oczami klienta, wdrażać design thinking i wzmacniać kulturę innowacji.

  Beata Michalska-Dominiak

  Doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rezydent Art Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Współautorka pierwszego podręcznika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie”. Trenerka w programie Driving Innovation The Chartered Institute of Marketing. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

  Co powiedzieli uczestnicy po szkoleniu?

  • „Szkolenie design thinking przeprowadzone profesjonalnie i merytorycznie. To jedne z nielicznych warsztatów, które angażują całą grupę na 100%, dzięki czemu na koniec dnia uzyskujemy ciekawe, często innowacyjne rozwiązania, będące własnością całej grupy. Beata i Piotr zarażają pozytywną energią, potrafią doskonale zarządzać nią w czasie szkolenia, a zafascynowanie design thinking widać w ich oczach``
  • „Jedno z najlepszych szkoleń design thinking na jakich byłam! Mocno osadzone w praktycznych przypadkach i skoncentrowane na tym, żeby uczyć się o metodyce DT na realnych problemach firmy. Otwiera głowę, uczy nie tylko innego spojrzenia, ale również działania w odmienny sposób. Klientocentryczni dysponują doskonałym warsztatem szkoleniowym, ale też dużym doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych w oparciu o DT. Praca z nimi dodaje skrzydeł!”
  • „Praca metodą DT dała mi bardzo pozytywnego zawodowego „kopa”. Przekonałam się, że zmiany na lepsze są na wyciągnięcie ręki, a kreowanie rozwiązań jest naprawdę ogromną frajdą. Beata i Piotr zachwycili mnie swoimi umiejętnościami moderatorskimi i zarazili entuzjazmem.”