• 5 dni - 40 godzin warsztatowych

 • Praca nad własnymi - realnymi kejsami

 • Współprowadzenie wybranych części procesu pod okiem trenerów

 • Nauka od doświadczonych praktyków

 • Certyfikat ukończenia Akademii

Akademia to 5 dniowy kurs design thinking, które dostarcza uczestnikom wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia projektów z wykorzystaniem design thinking w swoim środowisku pracy. To nauka przez doświadczanie oraz praktyczne, kompleksowe zapoznanie się z procesem i narzędziami projektowania skutecznych rozwiązań w biznesie. Absolwenci Akademii znają narzędzia design thinking i specyfikę roli osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektów i procesów z wykorzystaniem tej metodyki. Dlatego już podczas kursu uczestnicy mają okazję w grupach i samodzielnie planować i prowadzić elementy projektów wykorzystując zdobytą wiedzę ze wsparciem prowadzących. Dodatkowo, na bieżąco otrzymują także informację zwrotną dotyczącą poszczególnych zadań, które wykonują.

Dla kogo?

Akademia design thinking – Train the Trainer na pewno zainteresuje wszystkich, którzy chcą włączyć metodykę design thinking do swoich procesów i projektów tj.;

 • liderów projektów,
 • menedżerów produktu i procesu
 • osób odpowiedzialnych za jakość usług i doświadczenia klienta
 • właścicieli firm
 • reprezentantów HR
 • otwartych na nowe kierunki rozwoju osobistego i organizacji, szukających ciekawych inspiracji na rozwój zespołu
 • zwolenników nowego sposobu myślenia o rozwiązywaniu problemów i propagujących ideę klientocentryczności

Jakie są cele kursu?

 • kompleksowe przygotowywanie uczestników do pełnienia roli projektantów design thinking
 • zmiana sposobu myślenia o potrzebach klienta i innowacji, dzięki czemu uczestnicy stają się ambasadorami i liderami zmiany
 • zdobycie umiejętności projektowania użytecznych rozwiązując bazujących na konkretnych wyzwaniach
 • zdobycie praktycznych umiejętności kreatywnego rozwiązywanie problemów i realizowania projektów z wykorzystaniem design thinking
 • możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy ze wsparciem doświadczonych trenerów
 • uzyskanie cetryfikatu projektanta design thinking

Jak wygląda program kursu?

Akademia design thinking – Train the Trainer to 40 -o godzinny kurs, w którym bierze udział do 12 uczestników tworzących multidyscyplinarny zespół, który w czasie ich trwania w praktyce przechodzi krok po kroku proces myślenia projektowego. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami myślenia projektowego pracując na konkretnych kejsach, rozwiązując realne problemy. Poznają proces z perspektywy projektanta i narzędzia, dzięki którym zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego zastosowania design thinking w prowadzonych projektach. Odkrywają również nowe pokłady kreatywności, szybkiego prototypowania, analizy i syntezy oraz  koncentracji na użytkowniku, dzięki czemu przekształcają rzeczywiste problemy i pomysły w gotowe rozwiązania.

Kurs jest prowadzony w sposób bardzo praktyczny, interaktywny, maksymalnie angażujący wszystkich obecnych uczestników. Oprócz wiedzy na temat design thinking, uczestnicy będą wykonywać szereg zadań w kolejnych etapach procesu, dzięki którym doświadczą struktury i efektów procesu pracując nad realnymi wyzwaniami projektowymi. Będą mieli okazję również samodzielnie, pod okiem doświadczonych trenerów prowadzić proces projektowy z wykorzystaniem realnego wyzwania i otrzymymają pogłębiony feedback rozwojowy. Po zakończeniu Akademii będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia projektów z wykorzystaniem design thinking.

Kurs został podzielony na 3 bloki oddalone w czasie. Należy zakładać, że między blokami będzie wymagana praca własna – po pierwszym bloku ok. 3-4 godzin, po drugim bloku – 8-10 godzin.

Jak wygląda proces kształcenia?

BLOK 1

Blok 1 szkolenia design thinking koncentruje się na zaprezentowaniu całościowego procesu oraz narzędzi design thinking. Przechodząc przez poszczególne etapy procesu i zapoznając się z narzędziami, uczestnicy otrzymują praktyczne zadania do wypracowania i przećwiczenia. Takie podeście tworzy bardzo praktyczny wymiar warsztatowy, gdzie uczestnicy budują swoje umiejętności przez praktykę i zrozumienie. Na bieżąco prowadzona jest również sesja refleksji, która pozwala na ciągłą interakcję między uczestnikami i trenerami. Dzięki temu, wszystkie wątpliwości dotyczące celu i zastosowania zaproponowanych narzędzi są wyjaśniane, a kwestie budzące szczególne zainteresowanie – analizowane i pogłębiane.  Trenerzy dbają o precyzję sformułowań i jasność przekazu, na bieżąco wyjaśniając nowe pojęcia i cel zastosowanych narzędzi, ilustrując ich wykorzystanie przykładami praktycznych zastosowań w zrealizowanych projektach. Przywiązują także ogromne znaczenie do optymalnego zarządzania energią uczestników oraz utrzymania przyjaznej atmosfery pracy.

BLOK 2

Podczas trwania Bloku 2 uczestnicy doświadczają prowadzenia procesu z perspektywy projektanta. Efektem warsztatów jest doświadczenie procesu z perspektywy prowadzącego, przećwiczenie technik moderacji procesu oraz doboru narzędzi oraz uzyskanie pogłębionej, rozwojowej informacji zwrotnej od trenerów oraz uczestników w zakresie swojej części prowadzonego procesu.

BLOK 3

W trakcie Bloku 3 uczestnicy przyjmują rolę projektantów i w 2-3 osobowych zespołach są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie projektu z wykorzystaniem nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu design thinking. Proces projektowy odbywa się w obecności trenerów, którzy na bieżąco dostarczają informację zwrotną dotyczącą moderacji. Trenerzy pełnią tu rolę superwizorów dbając o prawidłowy przebieg procesu, poprawność zastosowania narzędzi w odpowiednim kontekście i etapie, dokonując korekty i wyjaśniając pojawiające się niejasności. Co więcej, analizują „trudne przypadki” i kwestie sporne, które potencjalnie mogą wystąpić w trakcie pracy zespołów. Dbają także o tempo przebiegu procesu, tak aby zapewnić maksymalną efektywność podjętych przez zespół działań.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z dwóch godzin indywidualnych konsultacji z jednym z trenerów prowadzących.

Jakie otrzymasz materiały?

Poradnik Design Thinking – nasza książka

Poradnik Design Thinking

Certyfikat ukończenia kursu

Prezentacja z kursu

Jakie są szczegóły organizacyjne?

Miejsce kursu

Akademii: Łódź Art Inkubator ul Tymienickiego 3

Cena Akademii

3200 PLN netto (3 936 brutto)

W cenę wliczone są: udział w kursie, materiały, przerwy kawowe, lunch

Terminy kursu

 BLOK 1:  17-19 lutego 2020

BLOK 2: 2 marca 2020

BLOK 3: 23 lub 24 marca 2020

Skorzystaj z 80% dofnansowania w ramach bonów rozwojowych (Baza BUR)

Kliknij tutaj i sprawdź zasady dofinansowania

Jak się zapisać?

 • Wysyłasz zgłoszenie na szkolenie

 • Otrzymujesz fakturę proforma

 • Opłacasz fakturę przelewem

 • Otrzymujesz od nas potwierdzenie wpłaty

 • Przyjeżdżasz na szkolenie

 • Na szkoleniu otrzymujesz oryginał faktury

Kliknij tutaj i sprawdź - Regulamin Akademii TTT Klinkij tutaj i sprawdź - Zasady przetwarzania danych osobowych


  Akceptuję regulamin szkolenia (wymagane)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wymagane)
  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (wymagane)

  Kto będzie prowadzić szkolenie?

  Piotr Grocholiński

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Swoje doświadczenie zdobył pracując w środowiskach wielokulturowych m.in. ING Bank Śląski, Nordea Bank, LG Petro Bank oraz realizując niezależnie wsparcie biznesowe dla firm z różnych sektorów. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Współautor pierwszego podręcznika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie”. Prowadzi warsztaty i szkolenia. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji, patrzeć oczami klienta, wdrażać design thinking i wzmacniać kulturę innowacji.

  Beata Michalska-Dominiak

  Doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rezydent Art Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Współautorka pierwszego podręcznika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie”. Trenerka w programie Driving Innovation The Chartered Institute of Marketing. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

  Co powiedzieli uczestnicy po szkoleniu?

  • „Szkolenie design thinking przeprowadzone profesjonalnie i merytorycznie. To jedne z nielicznych warsztatów, które angażują całą grupę na 100%, dzięki czemu na koniec dnia uzyskujemy ciekawe, często innowacyjne rozwiązania, będące własnością całej grupy. Beata i Piotr zarażają pozytywną energią, potrafią doskonale zarządzać nią w czasie szkolenia, a zafascynowanie design thinking widać w ich oczach``
  • „Jedno z najlepszych szkoleń design thinking na jakich byłam! Mocno osadzone w praktycznych przypadkach i skoncentrowane na tym, żeby uczyć się o metodyce DT na realnych problemach firmy. Otwiera głowę, uczy nie tylko innego spojrzenia, ale również działania w odmienny sposób. Klientocentryczni dysponują doskonałym warsztatem szkoleniowym, ale też dużym doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych w oparciu o DT. Praca z nimi dodaje skrzydeł!”
  • „Praca metodą DT dała mi bardzo pozytywnego zawodowego „kopa”. Przekonałam się, że zmiany na lepsze są na wyciągnięcie ręki, a kreowanie rozwiązań jest naprawdę ogromną frajdą. Beata i Piotr zachwycili mnie swoimi umiejętnościami moderatorskimi i zarazili entuzjazmem.”