Jak projektować użyteczne rozwiązania dla domu (human touch in design)?

Klient

Agora, Amica

Cel

Klientocentryczni zostali zaproszeni do współtworzenia inicjatywy Agory i Amica pt. „Zaprojektowane po ludzku”. Głównym celem projektu była edukacja i budowanie świadomości obszarze projektowania: – dla przeciętnego odbiorcy, który wybór przedmiotów, pracodawcy, usług, miejsc może dokonywać w oparciu o jasno zdefiniowane cechy, takie jak trwałość, użyteczność, estetyka, ale także emocje i uczucia, które wywołują proponowane rozwiązania.

Jednym z motywów przewodnich projektu było stwierdzenie, że nie produkt, lecz człowiek jest celem – „człowiek w centrum projektowania”.

W obszarze zainteresowań projektu pozostał dom – jego funkcje, przeznaczenie, zmieniająca się wraz z potrzebami jego mieszkańców rola i przeznaczenie, emocje, które budzi, uczucia, które wywołuje.

A naszym zadaniem było: poszukiwanie sposobów na tworzenie użytecznych rozwiązań w obszarze dom/kuchnia, z których korzystamy wszyscy na co dzień;

Realizacja projektu

Projekt rozpoczął się panelem dyskusyjnym odbywającym się podczas targów Warsaw Home. W trakcie dyskusji zaproszeni goście – projektanci, pomysłodawcy inicjatywy, zaangażowani przedsiębiorcy, próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie „jak w myśleniu o designie nie zgubić zwykłego człowieka”.

Wnioski z dyskusji posłużyły do przygotowania scenariusza warsztatów, których efektem miało być zaprojektowanie propozycji użytecznych (ludzkich) rozwiązań, które mogłyby znaleźć zastosowanie w naszych przestrzeniach domowych („human touch in design”).

W ciągu 3 miesięcy w 6 miastach w Polsce (Wrocław, Poznań, Sopot, Łódź, Katowice, Kraków) odbyło się 6 otwartych, bezpłatnych warsztatów z cyklu „Dom zaprojektowany po ludzku”.
Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni: przedsiębiorcy, menedżerowie, kierownicy projektów, urzędnicy, studenci, projektanci, freelanserzy, przedstawiciele NGO’s, dziennikarze (w sumie ok. 120 osób). Dzięki zgromadzeniu specjalistów z tak różnych dziedzin i środowisk, daliśmy projektowi szansę na wyjście poza schematy i rozwój w kierunku nieoczywistych rozwiązań dla przestrzeni domowych.

Wyzwania projektowe

Wyzwania, przed którymi stanęliśmy zostały sformułowane następująco:

 1. Poszukujemy nowych funkcji przestrzeni mieszkalnych, które wspierałyby gotowanie i jedzenie/ pracę, naukę, relaks i budowanie relacji i ułatwiałyby życie ich mieszkańcom
 2. Poszukujemy nowych funkcji przestrzeni mieszkalnych w kuchni, częściach wspólnych, które ułatwiałyby życie ich mieszkańcom
 3. Poszukujemy innowacji w zakresie nowych rozwiązań, funkcji, które spowodowałyby, że czas spędzany w kuchni byłby bardziej efektywny, a używane zasoby bardziej racjonalnie wykorzystywane

Wszystkie warsztaty rozpoczynały się od wywiadów z użytkownikami, którzy odpowiadając na pytania uczestników warsztatów, byli cennym źródłem informacji i inspiracji dotyczących potrzeb, oczekiwań, frustracji i zachwytów w kontekście wyzwania „dom zaprojektowany do ludzku”. Wywiady były prowadzone spontanicznie, w przestrzeniach miejskich, sklepowych i miejscach, w których była szansa na krótkie rozmowy z użytkownikami, w tym np. akademiki, uczelnie, sklepy meblowe i wyposażenia wnętrz. Zostało przeprowadzonych w sumie ok. 300 wywiadów z użytkownikami pochodzącymi z różnych grup docelowych, w tym grup skrajnych, które wydały nam się wyjątkowo interesujące w kontekście projektowanego obszaru. Wśród nich znalazły się: rodziny z dziećmi, studenci, seniorzy, single.

Każdy z nas jest najlepszym ekspertem od swoich własnych potrzeb, szczególnie jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące naszych domów i mieszkań – przestrzeni, w których spędzamy większość swojego życia. Dlatego użytkownicy bardzo chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat swoich domowych przyzwyczajeń, oczekiwań, ale także aspiracji i marzeń odnośnie idealnych warunków mieszkaniowych.

W projekcie wykorzystaliśmy elementy metodyki design thinking. Jednym z narzędzi, które pomogły nam ustrukturyzować wiedzę o użytkownikach była matryca, zbierająca informacje o respondentach, najważniejsze obserwacje oraz wnioski:

Jeden z prototypów możecie obejrzeć na:

Najważniejsze wnioski z wywiadów:

 1. powierzchnia rozumiana jako rozmiar pomieszczeń – kuchnie zwykle są „za małe”, ale także układ funkcjonalny – są „źle zorganizowane”
 2. ergonomia – nie do końca przemyślany układ pomieszczeń powoduje ich negatywną ocenę
 3. sprzęt – zbyt dużo funkcji, przeładownie technologiami, z których nie zawsze się korzysta
 4. utrzymanie czystości – nie lubimy sprzątać w kuchni, respondenci oczekują, aby kuchnia „sprzątała się sama” (zmywarka, która nie wymaga układania naczyń)
 5. zdrowie i dysfunkcje – kuchnia powinna się zmieniać wraz ze zmianami zachodzącymi w jej użytkownikach – dostosowanie funkcji kuchni do „zmęczonych kręgosłupów osób starszych” (ryczka w Katowicach)
 6. kuchnia to serce domu – lubimy przebywać w kuchniach z rodziną i znajomymi, wspólne gotowanie zacieśnia relacje
 7. kuchnia to miejsce dla dzieci – dzieci bardzo chętnie „pomagają” w kuchennych obowiązkach. Dodatkowo rodzice chcąc mieć je przy sobie, szukają rozwiązań na to jak zorganizować dla nich odpowiednie miejsce. Obawiają się jednak, że kuchnia nie jest do końca bezpiecznym miejscem dla maluchów (nóż z chowanym ostrzem)
 8. kuchnia i jedzenie powinno uwzględniać wątek zrównoważonego rozwoju – w kuchni powinno być ekologicznie, naturalnie i no waste,
 9. kuchnia i jedzenie to sposób na budowanie społeczności sąsiedzkiej i nawiązywanie relacji – widać sygnały trendu ekonomii współdzielenia i wymiany
 10. „termomixowy must have” – lubimy urządzenia, które spełniają kilka funkcji na raz i nie zajmują dużo miejsca (np. piekarnik+zmywarka, szafki kuchenne z funkcja zmywania, mobilna płyta indukcyjna).

Zebrany i przeanalizowany materiał posłużył do wygenerowanie mnóstwa pomysłów na konkretne propozycje rozwiązań w zakresie aranżacji przestrzeni, ich funkcji, używanych produktów i rozwiązań cyfrowych wspierających ich użyteczność.

Podsumowanie

Projekt pomógł nam zebrać bardzo wiele inspiracji i zrozumieć czym jest i jakie funkcje odgrywają dla nas przestrzenie domowe oraz jak zmieniają się potrzeby i oczekiwania ich użytkowników wraz ze zmieniającymi się rolami, które pełnią. Poznaliśmy „prawdziwy głos klienta” – materiał zgromadzony podczas badań pozwolił określić ciekawe insighty klientowskie. Zostało wygenerowanych kilkaset pomysłów na usprawnienia i zmiany w zakresie funkcjonalności kuchni. Powstało ok. 20 prototypów, które są fizyczną reprezentacją zaproponowanych rozwiązań.

Jeśli chciał(a)byś się dowiedzieć więcej o projektowaniu użytecznych rozwiązań i doświadczeń klientów, napisz do nas: biuro@klientocentryczni.pl