Jak stworzyć strategię?

Dobra strategia składa się z trzech kluczowych elementów.

1. Diagnoza — jasna definicja wyzwania. Diagnoza upraszcza złożoną sytuację i określa jej krytyczne elementy.

2. Możliwe warianty działania — ogólna koncepcja lub podejście do przezwyciężania przeszkód zidentyfikowanych w diagnozie.

3. Zestaw spójnych działań — skoordynowane działania mające na celu realizację celu.

W krótkim filmie pokazujemy, jak my realizujemy powyższe 3 założenia wykorzystując bardzo przydatne narzędzia.

Analiza SWOT/Strategia Błękitnego Oceanu, Mapa decyzji/Plan działań