Projektowanie Innowacji z Design Thinking

Projektowanie innowacji z design thinking to praktyczne warsztaty projektowe pozwalające zmienić sposób myślenia o problemach, rozpoznać potencjał wiedzy i doświadczenia zespołu oraz skoncentrować się na potrzebach użytkowników, aby projektować innowacyjne rozwiązania będące odpowiedzią na oczekiwania rynku.

Po co?

Projektowanie innowacji z design thinking to sama praktyka, dzięki której zespół rozwiązuje konkretne wyzwanie, z którym mierzy się organizacja, projektuje lub też przeprojektowuje procesy, produkty lub usługi z wykorzystaniem narzędzi design thinking. Warsztaty dają przy tym uczestnikom możliwość dostrzeżenia wartości myślenia projektowego i przećwiczenia wybranych narzędzi tej metodyki na konkretnym kejsie, które mogą być wykorzystane w wewnętrznym środowisku organizacji po zakończeniu warsztatów.

Jakie wyzwania realizujemy?

 • poprawa jakości serwisu
 • pozyskiwanie nowych/utrzymanie dotychczasowych klientów
 • wdrożenie nowego produktu lub procesu
 • lepsza współpraca i komunikacja w firmie
 • usprawnienie procesów wewnętrznych
 • i wiele, wiele innych

Dla kogo?

Warsztaty Projektowanie innowacji z design thinking są przeznaczone dla:

 • przedsiębiorców,
 • szefów zespołów, departamentów
 • menedżerów,
 • właścicieli procesów i produktów,
 • przedstawicieli działów HR,
 • wszystkich, którzy chcą znaleźć rozwiązanie na konkretny problem w firmie, zaprojektować nowe rozwiązania lub przeprojektować istniejące.

Cele

 • spojrzenie na wyzwania firmy z innej perspektywy
 • zintegrowanie zespołu wokół wspólnego celu i wygenerować wielu ciekawych pomysłów na konkretne, możliwe do podjęcia działania
 • zapewnienie transferu wiedzy
 • zbudowanie prototypów nowych rozwiązań
 • przetestowanie rozwiązań i ich przetestowanie z odbiorcami
 • przygotowanie planu wdrożenia

 

Opis warsztatów

Projektowanie innowacji z design thinking to 16-24 o godzinne warsztaty projektowe w których bierze udział zwykle 12-16 uczestników tworzących multidyscyplinarny zespół, który w czasie ich trwania wypracowuje nowe rozwiązania będące odpowiedzią na konkretne wyzwanie firmy uwzględniając przy tym potrzeby klientów oraz zmiany zachodzące na rynku. Warsztaty mogą się odbywać w tygodniu lub weekendy, w języku polskim lub angielskim.

Sposób pracy

Warsztaty są prowadzone w sposób bardzo praktyczny, interaktywny, maksymalnie angażujący wszystkich obecnych uczestników. Struktura warsztatów prowadzi uczestników przez proces design thinking od etapu odkrywania, poprzez syntezę, zespołowe generowanie pomysłów, aż do prototypowania, testowania i opracowanie plan wdrożenia.

Masz pytania – napisz do nas!

[dt_contact_form fields=”name,email,telephone,city,company” required=”name,telephone,message”]