Canva – Karta Testów

Czym jest Karta Testów?

Czym jest Karta Testów? Jest narzędziem wykorzystywanym do testowania pomysłów lub prototypów w interakcji z potencjalnym użytkownikiem. Karta Testów umożliwia udokumentowanie wyników testów bazując na zebraniu jakościowego feedbacku od klientów. Jest bezcennym narzędziem do grupowania  zebranych od użytkownika informacji.

W ramach prowadzonych rozmów identyfikujemy 4 obszary poszukiwań:

  • Co się podobało użytkownikowi?
  • Co trzeba poprawić?
  • Jakie miał pytania użytkownik?
  • Jakie były sugestie użytkownika?

Metody, w których wykorzystujemy Kartę Testów:

  • UX Design
  • Lean Startup
  • Design Thinking
  • Service Design
  • Lean Product

Canva  – Karty Testów