Wszyscy jesteśmy kreatywni i pomysłowi. Nie wszyscy jednak w to wierzą. Weź udział w dwudniowym maratonie skutecznego generowania pomysłów i zespołowego tworzenia rozwiązań i przekonaj się, że nie kreatywność, a różnorodne techniki pobudzania grupowej pomysłowości są kluczem do sukcesu!

Opis szkolenia

Tworzenie rozwiązań/ideacja/burza mózgów/ generowanie pomysłów to proces wymyślania sposobów na rozwiązywanie problemów i odpowiadanie na wyzwania  codziennym życiu zawodowym, prowadzonych projektach oraz innych aktywnościach zawodowych i nie tylko. Powstało mnóstwo technik grupowego generowania pomysłów, które koncentrując się na indywidualnych kompetencjach członków zespołu jak i na jego zbiorowym potencjale, pozwalają zwiększyć efektywność zespołu i zmobilizować do większego wysiłku intelektualnego w procesie kreacji nowych rozwiązań.

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 • Pokażę Ci i dam możliwość przećwiczenia technik zespołowego tworzenia rozwiązań w odpowiedzi na sformułowany problem
 • Zapoznam Cię z zasadami skutecznej burzy mózgów
 • Pozwolę Ci wyjść poza schematy i odnaleźć w sobie pokłady pomysłowości i kreatywności
 • Dam szansę na zbudowanie zróżnicowanych zespołów, których potencjał pozwoli na spojrzenie na wyzwania z innej perspektywy
 • Zwrócę Twoją uwagę na największe trudności w procesie grupowego tworzenia rozwiązań
 • Zasugeruję jak możesz wykorzystać metody burzy mózgów podczas pracy z Twoimi klientami
 • Podpowiem jak z tysiąca pomysłów wybrać te, które „nadają się” do wdrożenia

Dla kogo dedykowane jest szkolenie?

 • menedżerów
 • osoby związane z marketingiem i PR
 • kierowników projektów
 • kierujących zespołami
 • HR
 • wszystkich tych, chcą się nauczyć jak skutecznie tworzyć rozwiązania i rozwiązywać problemy

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

 • Nauczysz się jak rozwiązywać problemy dzięki różnorodnym technikom burzy mózgów i technik zespołowego tworzenia rozwiązań
 • Dowiesz się jak uruchomić myślenie out of the box i w jaki sposób pokonać sztywność myślenia
 • Przećwiczysz techniki tworzenia rozwiązań, które zwiększą liczbę generowanych pomysłów co najmniej o połowę
 • Doświadczysz sposobu przekształcania problemów w wyzwania i możliwości
 • Dostrzeżesz wartość współpracy i tworzenia zróżnicowanych zespołów
 • Zobaczysz jak motywować i wpierać zespoły podczas sesji generowania pomysłów

Jaki jest program szkolenia?

DZIEŃ 1

 1. Wprowadzenie do zasad grupowego generowania pomysłów z wykorzystaniem siły myślenia indukcyjnego i metaforycznego
 2. Proste techniki heurystyczne stanowiące podstawę dobrej komunikacji w pracy zespołowej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przedmiotów: Myślenie Wizualne, Skojarzenia, Skojarzenia łańcuchowe, Metaplan.
 3. Burza mózgów Osborna i jej odmiany – techniki zespołowego generowania pomysłów.
 4. Stymulatory i inhibitory (bariery) myślenia twórczego.
 5. Osobowość i indywidualny potencjał członków zespołu. Zadania o charakterze testowym.
 6. Sposoby tworzenia zróżnicowanych zespołów kreatywnych.
 7. Budowanie pytań problemowych z wykorzystaniem narzędzi twórczego rozwiązywania problemów.
 8. Problem i co dalej? Narzędzia do formułowania wyzwań.

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

DZIEŃ 2

 1. Pobudzanie myślenia twórczego z wykorzystaniem technik Twórczego Rozwiązywania Problemów ułatwiających odzyskanie nowatorskiego wglądu w istotę problemu, polegających na poszukiwaniu odległych skojarzeń i przeciwdziałających zanikaniu weny twórczej: Gallery Method, Technika wymuszonego dopasowania, Technika przypadkowego słowa, Random Word, Scamper.
 2. Jak wykorzystać techniki tworzenia rozwiązań w pracy z klientami?
 3. Narzędzia i pomoce wspierające proces zespołowego generowania pomysłów.
 4. Największe trudności podczas burzy mózgów: plusy, minusy, godne uwagi.

Termin: 

18-19 listopada 2019 r.(Czas: 10-16)

Miejsce:

Art Inkubator Łódź ul Tymienickiego 3

Koszt szkolenia:

600 PLN netto (738 brutto)

 1. Wysyłasz zgłoszenie na szkolenie
 2. Otrzymujesz fakturę proforma
 3. Opłacasz fakturę przelewem
 4. Otrzymujesz od nas potwierdzenie wpłaty
 5. Przyjeżdżasz na szkolenie
 6. Oryginał faktury otrzymasz podczas szkolenia
Przeczytaj regulamin szkoleniaZapoznaj się z zasadami przetwarzania danych


  Akceptuję regulamin szkolenia (wymagane)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wymagane)
  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (wymagane)

  Jak się zapisać na szkolenie?

  Monika Just 

  Jestemdr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości; trenerem twórczego myślenia i rozwoju zdolności poznawczych, licencjonowanym superwizorem treningu twórczości, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności,  wykładowcą i edukatorem.

  Realizuję treningi twórczego myślenia oraz szkolenia z zakresu nauczania twórczości, stymulowania kreatywności i myślenia projektowego (Design Thinking) dla oświaty, sektora administracji publicznej i biznesu.

  Jako trener twórczego myślenia współpracowałam z takimi instytucjami firmami i  jak: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Uniwersytet Łódzki, AUDE Custom Publishing,  Sivantos Sp. z o.o, ALPLA, ID Logistics i inne…

  Jestem popularyzatorską psychopedagogiki twórczości i zdolności, propagatorką nowatorskich, praktycznych i innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Jako partner  merytoryczny -konsultant, recenzent, autor, trener –  współpracuję z Wydawnictwem WSiP, Szkołą Umiejętności Miękkich PASJA, Fundacją Kolorowo i Teatrem PINOKIO w Łodzi.

  W obszar mojej aktywności zawodowej wpisują się: wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik heurystycznych oraz metod pobudzających wyobraźnię i aktywizujących myślenie.