Wsparcie projektów HR i biznesu

Wspieramy organizacje w przyciąganiu, rozwijaniu i inspirowaniu pracowników i zespołów. Doradzamy i szkolimy jak budować wyjątkowe doświadczenia pracowników i klientocentryczną kulturę organizacyjną

O USŁUDZE

Pomagamy budować kulturę organizacyjną skoncentrowaną na rozwoju i poprawie satysfakcji klienta. W ramach współpracy:

 • Zdefiniujesz priorytety w obszarze klienckim
 • Zdefiniujesz wartości firmy oraz misję i wizję organizacji
 • Zidentyfikujesz liderów i właścicieli procesów klientocentrycznych
 • Zwiększysz zaangażowanie pracowników i ich umiejętności pracy zespołowej
 • Poznasz narzędzia i metody, które pozwolą Ci wzmocnić klientocentryczne postawy pracowników
 • Zaplanujesz jak monitorować wdrażane zmiany i ich efekty

NASZ PROCES

 

W ramach procesu budowania klientocentrycznej kultury organizacyjnej realizujemy następujące działania:

 • Diagnoza kultury organizacyjnej w oparciu o autorską metodę
 • Warsztaty projektowania wartości firmy oraz definiowania misji i wizji
 • Projektowanie działań i procesów kształtujących postawy i zaangażowanie pracowników oraz wdrażających myślenie w duchu Customer Experience
 • Warsztaty efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji
 • Metody monitorowania i mierzenia efektów wdrożonych inicjatyw klientocentrycznej kultury organizacyjnej

EFEKTY

 • Wartości firmy oraz misja i wizja, które wspierają rozwój organizacji
 • Procesy, które wspierają klientocentryczne ukierunkowanie organizacji
 • Organizacja skoncentrowana na kliencie wspierana przez zespół zaangażowanych pracowników

O USŁUDZE

Pomożemy Ci zaprojektować wyjątkowe doświadczenia Twoich pracowników i ulepszyć istniejące. Poznasz skuteczne narzędzia, dzięki którym:

 • zaczniesz lepiej rozumieć potrzeby Twoich pracowników
 • stworzysz mapę podróży pracownika oraz zidentyfikujesz silne i słabe strony jego doświadczenia
 • wygenerujesz pomysły na rozwiązania budujące pozytywne doświadczenia
 • poprawisz komunikację wewnętrzną i współpracę między zespołami
 • zwiększysz zaangażowanie pracowników, a Twój zespół uzyska wiedzę i kompetencje, żeby z sukcesem prowadzić kolejne projekty w obszarze Employee Experience

NASZ PROCES

Współtworzymy rozwiązania z naszymi klientami, tak żeby w trakcie procesu budować kompetencje projektowania doświadczeń ich pracowników. W zależności od Twoich potrzeb dopasujemy najlepsze dla Ciebie i Twojego zespołu rozwiązanie:

 • monitoring głosu i audyt doświadczeń pracowników/Employee Journey Map – przeprowadzimy badania, przeanalizujemy doświadczenia Twoich pracowników, stworzymy dla Ciebie mapę podróży pracownika i przygotujemy rekomendację działań usprawniających proces oraz zaproponujemy docelowe rozwiązania
 • Projektowanie procesów HR – procesu onboardingu pracowników, rozwoju kompetencji pracowników, rekrutacji, retencji i rozwoju talentów w organizacji
 • Design Sprint – intensywny proces warsztatowy w zespole 8–15 osób z różnych działów w organizacji, podczas którego współtworzymy rozwiązania z klientem w odpowiedzi na konkretne wyzwanie HR
 • Design Jam – warsztaty edukacyjne mające za zadanie zaznajomić zespół z procesem projektowania doświadczeń

W ramach autorskiego procesu korzystamy z najlepszych praktyk: design thinking, service design, lean customer development. Koncentrujemy się przy tym na budowaniu kompetencji organizacji i wzmacnianiu jej od środka

EFEKTY

 • poznasz i przenalizujesz głos pracowników
 • stworzysz mapę doświadczeń pracowników
 • zaprojektujesz procesy (m.i.n onboarding, rekrutacja, talent retention, sukcesja)
 • przygotujesz prototypy rozwiązań i przetestujesz je z pracownikami
 • wdrożysz rozwiązania poprawiające satysfakcję i lojalność pracowników

O USŁUDZE

Pomożemy Ci zaprojektować plan rozwoju i retencji talentów w Twojej organizacji, dzięki czemu:

 • lepiej zrozumiesz potrzeby pracowników o wysokim potencjale
 • dokonasz diagnozy procesu zarządzania talentami w organizacji
 • opracujesz i wdrożysz program rozwoju talentów

NASZ PROCES

Współtworzymy rozwiązania z naszymi klientami, tak żeby w trakcie procesu budować kompetencje w ich zespołach. Elementy procesu:

 • Diagnoza potrzeb w zakresie programu rozwoju talentów i audyt doświadczeń – w ramach procesu przeprowadzamy badania z obecnymi i potencjalnymi pracownikami, mapujemy obecny proces, określamy jego silne i słabe strony
 • Projektowanie programu zarządzania talentami, w trakcie którego pomożemy Ci ułożyć cały program przyciągania, motywowania, rozwoju oraz utrzymywania najbardziej wartościowych pracowników
 • Warsztaty efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji wzmacniające zaangażowanie całej organizacji w proces rozwoju i retencji talentów

EFEKTY

 • Wdrożysz program zarządzania talentami w organizacji, dzięki któremu przyciągniesz, rozwiniesz i utrzymasz pracowników z największym potencjałem
 • Zmniejszysz wskaźniki rotacji w organizacji, dzięki poprawie satysfakcji pracowników
 • Wzmocnisz wizerunek firmy na zewnątrz i wewnątrz organizacji

O USŁUDZE

Pomagamy firmom i organizacjom w kształtowaniu klientocentrycznych kompetencji i postaw pracowników. Realizujemy szkolenia zamknięte dla zespołów, prowadzimy indywidualne procesy mentoringowe

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Warsztaty dla zespołów projektowych kształtujące praktyczne umiejętności projektowania doświadczeń klientów i pracowników (service design, design thinking)
 • Warsztaty efektywnej współpracy i komunikacji w zespołach projektowych i pomiędzy działami w organizacji
 • Indywidualne sesje mentoringowe ukierunkowujące rozwój w obszarze Customer Experience i Employee Experience

Przykłady zrealizowanych projektów