Customer experience

Pomagamy tworzyć produkty, usługi i doświadczenia klientów, które wzmacniają wyniki biznesowe. Przeszkolimy Twój zespół i wskażemy właściwą drogę w realizacji projektów

O USŁUDZE

Badania pozwolą Ci wejść w buty Twojego klienta lub użytkownika. Warto je zrobić, jeśli chcesz dowiedzieć się m.in:

 • dlaczego klienci nie kupują Twojego produktu?
 • jakie mają potrzeby i czego im brakuje?
 • w jaki sposób robią zakupy i co możesz zrobić, żeby poprawić to doświadczenie?
 • co cenią u Twojej konkurencji?
 • jak mówić do klientów, żeby chcieli słuchać?

JAKIE BADANIA REALIZUJEMY?

 • Desk research – analiza badań i danych, które już posiadasz uzupełniona o inne dostępne źródła wiedzy na temat Twojej branży
 • Badania jakościowe i ilościowe Twoich obecnych i potencjalnych klientów (ankiety, indywidualne wywiady pogłębione, fokus grupy)
 • Serivce safari – szczegółowy opis ścieżki klienta na podstawie doświadczonych mikrointerakcji
 • Store safari – szczegółowy opis procesu zakupowego na podstawie doświadczeń w punkcie sprzedaży
 • Audyt użyteczności produktów i usług – badanie satysfakcji klienta z wykorzystywanych produktów i usług

W zależności od potrzeb w ramach procesu dostarczymy raport z badań, przygotujemy rekomendacje kolejnych działań, opiszemy persony czy mapę podróży klienta

O USŁUDZE

Pomożemy Ci zaprojektować nowe produkty i usługi lub ulepszyć istniejące. Poznasz skuteczne narzędzia, dzięki którym:

 • zaczniesz lepiej rozumieć swoich klientów
 • wygenerujesz przełomowe pomysły na nowe produkty, usługi czy funkcjonalności
 • zamienisz pomysły na prototypy
 • szybko i skutecznie przetestujesz projektowane rozwiązania, dzięki czemu zmniejszysz ryzyko niepowodzenia projektu
 • zwiększysz zaangażowanie interdyscyplinarnych zespołów w proces i wzmocnisz współpracę
 • Twój zespół uzyska wiedzę i kompetencje, żeby z sukcesem prowadzić kolejne projekty

NASZ PROCES

Współtworzymy rozwiązania dla firm, aby w czasie realizacji procesu budować kompetencje projektowe w zespołach naszych klientów. W zależności od Twoich potrzeb, dopasujemy najlepsze dla Ciebie i Twojego zespołu rozwiązanie:

 • zwinny proces projektowania produktów i usług w trakcie którego będziemy prowadzić Cię przez każdy etap procesu projektowego: badania, diagnoza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie, testowanie, wdrożenie
 • Design Sprint – intensywny, moderowany proces warsztatowy w zespole 8-15 osób z różnych działów w organizacji, podczas którego wspólnie z klientem tworzymy rozwiązania w odpowiedzi na konkretne wyzwanie firmy
 • Design Jam – warsztaty edukacyjne mające za zadanie zaznajomić zespół z procesem projektowania produktów i usług
 • W ramach autorskiego procesu korzystamy z najlepszych praktyk: design thinking, design sprint, lean startup, lean product. Koncentrujemy się przy tym na budowaniu kompetencji organizacji i wzmacnianiu jej od środka

EFEKTY

 • poznasz i przenalizujesz głos klientów
 • stworzysz propozycję wartości
 • przygotujesz prototypy i przetestujesz je z klientami
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

O USŁUDZE

Pomożemy Ci zaprojektować wyjątkowe doświadczenia klientów i ulepszyć istniejące. Poznasz skuteczne narzędzia, dzięki którym:

 • zaczniesz lepiej rozumieć swoich klientów
 • stworzysz mapę podróży klienta oraz zidentyfikujesz silne i słabe strony jego doświadczenia
 • wygenerujesz pomysły na dodatkowe funkcjonalności, skuteczną komunikację i proces obsługi klienta
 • szybko i skutecznie przetestujesz projektowane rozwiązania, dzięki czemu zmniejszysz ryzyko niepowodzenia projektu
 • wzmocnisz współpracę między zespołami i ukierunkujesz je na osiągnięcie celu
 • z sukcesem prowadzić kolejne projekty

NASZ PROCES

Dobierzemy najlepsze narzędzia i zaprojektujemy spersonalizowany proces adekwatny do Twoich wyzwań:

 • audyt doświadczeń klienta/Customer Journey – przeanalizujemy doświadczenia Twoich klientów, stworzymy dla Ciebie mapę podróży klienta i przygotujemy rekomendację działań usprawniających proces oraz prototypy docelowych rozwiązań
 • zwinny proces projektowania doświadczeń, kompleksowy proces doradczy, w którym poprowadzimy Cię przez każdy etap projektowania doświadczeń – badania, diagnoza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie, testowanie, wdrożenie
 • Design Sprint – intensywny proces warsztatowy w zespole 8–15 osób z różnych działów w organizacji, podczas którego współtworzymy rozwiązanie z klientem
 • Design Jam – warsztaty edukacyjne mające za zadanie zaznajomić zespół z procesem

W ramach autorskiego procesu korzystamy z najlepszych praktyk: design thinking, design sprint, lean startup, lean product. Koncentrujemy się przy tym na budowaniu kompetencji organizacji i wzmacnianiu jej od środka

EFEKTY

 • poznasz i przeanalizujesz głos klientów
 • stworzysz mapę doświadczeń klientów
 • przygotujesz prototypy rozwiązań i przetestujesz je z klientami
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

O USŁUDZE

Pomożemy Ci stworzyć strategię zarządzania doświadczeniami klientów, przygotować firmę na trudne czasy i zbudować plan ciągłego wzrostu. Przeprowadzimy Cię przez proces, dzięki któremu w szybki sposób:

 • wyznaczysz scenariusze strategiczne dla firmy w krótkiej i długiej perspektywie
 • zidentyfikujesz nowe kierunki rozwoju firmy (np. nowe segmenty klientów, nowe produkty / usługi, zmiana metod pracy i procesów, repozycjonowanie marek)
 • przygotujesz się na niekorzystne zmiany otoczenia biznesowego (np. inflacja, odpływ najbardziej wartościowych pracowników, niedobory na rynku surowców, pandemia)
 • przeanalizujesz sygnały zmian rynkowych i przygotujesz na nie organizację zanim będzie za późno
 • opracujesz plan wzmocnienia klientocentrycznych procesów wewnątrz firmy

NASZ PROCES

 • Strategia i doradztwo Customer Experience – definiowanie wizji i strategii CX, określanie sposobu pozyskiwania, zbierania i analizowania głosu klientów, wdrożenie metodyki projektowania mapy podróży klienta i pracy opartej o segmentację klientów; tworzenie kultury organizacyjnej opartej na doświadczenia klientów; określenie sposobu pomiaru doświadczeń klientów, budowanie świadomości CX wśród pracowników
 • Planowanie scenariuszowe – intensywny proces warsztatowy dla kadry zarządzającej i menedżerów funkcyjnych, podczas którego określamy ścieżki rozwoju strategicznego firmy i przygotowujemy odpowiedni plan działania
 • Projektowanie modeli biznesowych – proces przeznaczony dla startapów i firm, które chcą zmienić, rozszerzyć lub stworzyć innowacyjny model biznesowy działania organizacji

EFEKTY

 • Przygotujesz scenariusze strategiczne dla firmy (m.in. scenariusze kryzysowe i ciągłego wzrostu)
 • Zbudujesz strategię CX i wdrożysz nowe inicjatywy CX w organizacji
 • Opracujesz innowacyjny model biznesowy, który zapewni wzrost biznesu

O USŁUDZE

Pomożemy Ci zbudować przewagę konkurencyjną i wprowadzić organizację na ścieżkę wzrostu i rozwoju dzięki innowacjom. Poznasz skuteczne metody i narzędzia, dzięki którym:

 • określisz strategię projektowania i wdrażania innowacji,
 • zdefiniujesz program zarządzania innowacjami w organizacji
 • zidentyfikujesz sygnały zmian rynkowych i trendy, które wykorzystasz do stworzenia produktów lub usług wygrywającychna rynku,
 • wypracujesz plan rozwoju kultury innowacyjności,
 • zaprojektujesz innowacyjne produkty i usługi w oparciu o wiedzę o klientach i ich ukrytych potrzebach, które mogą mieć wpływ na ich przyszłe wybory i upodobania.
 • zorganizujesz duże wydarzania promujące ideę innowacyjności w organizacji

NASZ PROCES

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. W obszarze innowacji realizujemy szereg projektów dla naszych klientów m.in:

 • Strategia innowacji – wspieramy biznesy wstworzeniu strategii wzrostu biznesu, w której innowacje pełnią wiodącą rolę
 • Rozwój programu innowacji w organizacji – diagnozujemy dojrzałość innowacyjną w organizacji, pomagamy tworzyć procesy wspierające system generowania pomysłów, wdrażania i ewaluacji zrealizowanych projektów, rozwijamy kompetencje menedżerów i kulturę innowacyjności wewnątrz organizacji
 • Hackaton innowacji (2-dniowe wydarzenie) – uczestnicy intensywnie pracują w interdyscyplinarnych zespołach nad innowacyjnymi rozwiązaniami na produkty, usługi lub procesy (wg wskazanego wyzwania), a następnie prezentują swoje projekty
 • Dzień Innowacji – wydarzenie, podczas którego pracownicy w zespołach pracują nad swoimi pomysłami na innowacje i usprawnienia w biznesie, przygotowują prezentację pomysłu i jego prototyp

EFEKTY

 • Zbudujesz strategię i powtarzalny proces innowacji, który pomoże organizacji rosnąć i budować przewagę konkurencyjną
 • Stworzysz pomysły i prototypy przełomowych innowacji
 • Zwiększysz zaangażowanie i kompetencje pracowników

Przykłady zrealizowanych projektów