Usługi publiczne

Doradzamy i wspieramy pracę projektową w instytucjach publicznych, NGO’s i inkubatorach przedsiębiorczości. Pomagamy budować rozwiązania dostosowane do potrzeb mieszkańców i obywateli

O USŁUDZE

Wykorzystujemy nowoczesną metodykę (service design, design thinking) do ulepszania, projektowania i monitorowania usług publicznych, dzięki czemu:

 • lepiej zrozumiesz potrzeby użytkowników usług publicznych (m.in. komunikacji miejskiej, służby zdrowia, szkolnictwa, bibliotek, instytucji kultury)
 • zidentyfikujesz silne i słabe strony doświadczenia użytkowników w ramach tych usług
 • zaprojektujesz nowe rozwiązania lub przeprojektujesz obecne, tak żeby je usprawnić i zwiększyć zadowolenie użytkowników
 • twój zespół uzyska wiedzę i kompetencje jak prowadzić z sukcesem kolejne projekty w oparciu o metodykę service design

NASZ PROCES

W ramach usług korzystamy z najlepszych praktyk i przeprowadzamy m.in.:

 • Audyt doświadczeń użytkowników usług publicznych – tworzymy mapę podróży użytkownika, identyfikujemy silne i słabe strony procesu i przygotowujemy rekomendację działań usprawniających proces
 • Warsztaty projektowania usług publicznych – intensywny program warsztatowy, podczas którego poprowadzimy Cię przez każdy etap projektowania doświadczeń: badania, diagnoza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie, testowanie, wdrożenie
 • Konsultacje i mentoring w zakresie projektowania usług publicznych

EFEKTY

 • poznasz i przenalizujesz głos użytkowników
 • stworzysz mapę doświadczeń użytkowników
 • przygotujesz prototypy rozwiązań i przetestujesz je
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

O USŁUDZE

Wspieramy instytucje publiczne w aktywizacji mieszkańców:

 • pomagamy poznać potrzeby i bolączki mieszkańców
 • wspieramy w projektowaniu aktywizacji społecznej np. w ramach promocji transportu publicznego, aktywności sportowej mieszkańców, uczestnictwa w projektach partycypacyjnych, działalności wokół instytucji kultury
 • rozwijamy kompetencje i przygotowujemy zespół do prowadzenia kolejnych projektów z wykorzystaniem design thinking, service design i CX

NASZ PROCES

Korzystamy z metodyki service design, tworzymy interdyscyplinarne zespoły, z którymi podczas warsztatów przechodzimy przez cały proces projektowania – definicji problemu, badań mieszkańców, budowania, prototypowania i testowania rozwiązań, ich modyfikacji i wdrożenia

EFEKTY

 • poznasz i przenalizujesz głos mieszkańców
 • wygenerujesz pomysły na nowe inicjatywy i poprawę istniejących
 • przygotujesz protoypy i przetestujesz nowe rozwiązania z użytkownikami

O USŁUDZE

Rozwijamy umiejętności twórczego myślenia oraz wspieramy interdyscyplinarną współpracę. Prowadzimy warsztaty dla zespołów, podczas których:

 • szkolimy z technik kreatywnych
 • uczymy jak myśleć poza schematami i wykorzystywać potencjał swojej wyobraźni
 • pokazujemy jak lepiej radzić sobie z wyzwaniami i rozwiązywać problemy w twórczy sposób
 • jak wzmacniać współpracę w zespole i pomiędzy departamentami

NASZ PROCES

Prowadzimy warsztaty dostosowane do potrzeb naszych klientów:

 • Warsztaty kreatywnego myślenia
 • Warsztaty efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji

EFEKTY

 • poznasz techniki pobudzania kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów
 • wzmocnisz współpracę i komunikację wewnątrz organizacji
 • zwiększysz zaangażowanie pracowników

Przykłady zrealizowanych projektów