• 6 dni - 30 godzin warsztatowych

 • Praca projektowa na realnych kejsach

 • Współprowadzenie wybranych części procesu pod okiem trenerów

 • Realizacja całego programu online

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie dla przyszłych Moderatorów to to 7 dniowy – 35 godzinne szkolenie design thinking realizowane online. Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia projektów z wykorzystaniem design thinking w swoim środowisku pracy. To nauka przez doświadczanie oraz praktyczne, kompleksowe zapoznanie się z procesem i narzędziami projektowania skutecznych rozwiązań w biznesie.

Dla kogo?

Szkolenie na pewno zainteresuje wszystkich, którzy chcą włączyć metodykę design thinking do swoich procesów i projektów tj.;

 • liderów projektów
 • menedżerów produktów i procesów
 • osób odpowiedzialnych za jakość usług i doświadczenia klienta
 • właścicieli firm
 • reprezentantów HR
 • otwartych na nowe kierunki rozwoju osobistego i organizacji, szukających ciekawych inspiracji na rozwój zespołu
 • zwolenników nowego sposobu myślenia o rozwiązywaniu problemów i propagujących ideę klientocentryczności

Jakie są cele szkolenia?

 • kompleksowe przygotowywanie uczestników do pełnienia roli moderatorów design thinking
 • zdobycie praktycznych umiejętności kreatywnego rozwiązywanie problemów i realizowania projektów z wykorzystaniem design thinking
 • zmiana sposobu myślenia o potrzebach klienta i innowacjach
 • zdobycie umiejętności projektowania użytecznych rozwiązań bazujących na konkretnych wyzwaniach
 • możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy ze wsparciem doświadczonych trenerów
 • poznanie narzędzi do pracy zdalnej
 • uzyskanie certyfikatu poświadczającego zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia procesów z wykorzystaniem design thinking

Jak wygląda program szkolenia?

To 30 godzinne szkolenie, w którym bierze udział do max 20 uczestników tworzących multidyscyplinarny zespół, który w praktyce przechodzi krok po kroku proces myślenia projektowego. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami myślenia projektowego pracując na konkretnych kejsach, rozwiązując realne problemy. Uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego zastosowania design thinking w prowadzonych projektach. Odkrywają również nowe pokłady kreatywności, szybkiego prototypowania, analizy i syntezy oraz  koncentracji na użytkowniku, dzięki czemu przekształcają rzeczywiste problemy i pomysły w gotowe rozwiązania.

Uczestnicy mają również okazję samodzielnie prowadzić proces projektowy z wykorzystaniem realnego wyzwania i otrzymymają pogłębiony feedback rozwojowy.

Szkolenie zostało podzielone na 3 bloki warsztatowe. Między blokami będzie wymagana praca własna – po pierwszym bloku ok. 3-4 godzin, po drugim bloku – 8-10 godzin.

Jak będziemy pracować?

Szkolenie prowadzone jest przy zastosowaniu nowoczesnych technologii do komunikacji video, czatu, wirtualnych pokojów i tablic do pracy z karteczkami post-it oraz interakcji i feedbacku.

BLOK 1

Blok 1 szkolenia koncentruje się na zaprezentowaniu całościowego procesu oraz narzędzi design thinking. Przechodząc przez poszczególne etapy procesu i zapoznając się z narzędziami, uczestnicy otrzymują praktyczne zadania do wypracowania i przećwiczenia. Takie podeście tworzy bardzo praktyczny wymiar warsztatowy, gdzie uczestnicy budują swoje umiejętności przez praktykę i zrozumienie.

BLOK 2

Podczas trwania Bloku 2 uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat sposobu prowadzanie warsztatów oraz wykorzystania narzędzi i technik projektowych z perspektywy moderatora.

BLOK 3

W trakcie Bloku 3 uczestnicy przyjmują rolę moderatorów i w  zespołach są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie wybranej części procesu design thinking. Otrzymują również pogłębioną informację zwrotną na temat efektów swojej pracy.

Jakie otrzymasz materiały?

Poradnik Design Thinking – nasza książka

Poradnik Design Thinking

Certyfikat ukończenia szkolenia

Prezentacja ze szkolenia

Warunkiem zaliczenia szkolenia i otrzymania certyfikatu jest przygotowanie i przeprowadzenie części procesu oraz otrzymanie pozytywnej informacji zwrotnej.

Jakie są szczegóły organizacyjne?

Cena szkolenia

 1600 PLN netto (1968 brutto)

W cenę wliczone są: udział w kursie, materiały, książka.

Terminy szkolenia

 BLOK 1:  20/24/25 maja 2021 (praca 9:00-14:00)

BLOK 2:  8/9 czerwca 2021 (praca 9:00-14:00)

BLOK 3: 16/17 czerwca 2021 (praca 9:00-14:00)

Jak się zapisać?

 • Wysyłasz zgłoszenie na szkolenia

 • Otrzymujesz fakturę proforma

 • Opłacasz fakturę przelewem

 • Otrzymujesz od nas potwierdzenie wpłaty

 • Uczestniczysz w szkoleniu

 • Po szkoleniu otrzymujesz oryginał faktury

Kliknij tutaj i sprawdź - Regulamin kursu dla przyszłych Moderatorów Klinkij tutaj i sprawdź - Zasady przetwarzania danych osobowych


  Akceptuję regulamin szkolenia (wymagane)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wymagane)
  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (wymagane)

  Kto będzie prowadzić kurs?

  Piotr Grocholiński

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Swoje doświadczenie zdobył pracując w środowiskach wielokulturowych m.in. ING Bank Śląski, Nordea Bank, LG Petro Bank oraz realizując niezależnie wsparcie biznesowe dla firm z różnych sektorów. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Współautor pierwszego podręcznika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie”. Prowadzi warsztaty i szkolenia. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji, patrzeć oczami klienta, wdrażać design thinking i wzmacniać kulturę innowacji.

  Beata Michalska-Dominiak

  Doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Współautorka pierwszego podręcznika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie”. Trenerka w programie Driving Innovation The Chartered Institute of Marketing. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

  Co powiedzieli uczestnicy po szkoleniu?

  • „Szkolenie design thinking przeprowadzone profesjonalnie i merytorycznie. To jedne z nielicznych warsztatów, które angażują całą grupę na 100%, dzięki czemu na koniec dnia uzyskujemy ciekawe, często innowacyjne rozwiązania, będące własnością całej grupy. Beata i Piotr zarażają pozytywną energią, potrafią doskonale zarządzać nią w czasie szkolenia, a zafascynowanie design thinking widać w ich oczach``
  • „Jedno z najlepszych szkoleń design thinking na jakich byłam! Mocno osadzone w praktycznych przypadkach i skoncentrowane na tym, żeby uczyć się o metodyce DT na realnych problemach firmy. Otwiera głowę, uczy nie tylko innego spojrzenia, ale również działania w odmienny sposób. Klientocentryczni dysponują doskonałym warsztatem szkoleniowym, ale też dużym doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych w oparciu o DT. Praca z nimi dodaje skrzydeł!”
  • „Praca metodą DT dała mi bardzo pozytywnego zawodowego „kopa”. Przekonałam się, że zmiany na lepsze są na wyciągnięcie ręki, a kreowanie rozwiązań jest naprawdę ogromną frajdą. Beata i Piotr zachwycili mnie swoimi umiejętnościami moderatorskimi i zarazili entuzjazmem.”