Klientocentryczni projekty

Stwórzmy wspólnie przestrzeń do wymiany doświadczeń, aby projektować innowacyjne produkty i usługi oraz zwinnie rozwiązywać problemy Twojej organizacji. Wszystkie nasze projekty są poprzedzone wnikliwą analizą, a narzędzia, które wykorzystujemy – dostosowane do specyfiki i sytuacji firmy. Dzięki temu sprawnie i efektywnie przeprowadzamy organizacje przez zmiany oraz pomagamy wypracować i wdrożyć konkretne efekty.

Stwórzmy wspólnie przestrzeń do wymiany doświadczeń, aby projektować innowacyjne produkty i usługi oraz zwinnie rozwiązywać problemy Twojej organizacji. Wszystkie nasze projekty są poprzedzone wnikliwą analizą, a narzędzia, które wykorzystujemy – dostosowane do specyfiki i sytuacji firmy. Dzięki temu sprawnie i efektywnie przeprowadzamy organizacje przez zmiany oraz pomagamy wypracować i wdrożyć konkretne efekty.

01

Zaprojektuj rozwój swojej firmy
Opracuj strategiczne scenariusze rozwoju

02

Stwórz wyjątkowe produkty i usługi
Dostarcz klientom nową wartość

03

Projektuj pozytywne doświadczenia klientów
Mapuj ścieżki i zmieniaj procesy

04

Sprawnie zarządzaj zmianami wewnątrz firmy
Projektuj rozwiązania i doświadczenia pracowników

05

Testuj, eksperymentuj, wdrażaj
Zwinnie wdrażaj rozwiązania na rynek

01

Zaprojektuj rozwój swojej firmy
Opracuj strategiczne scenariusze rozwoju

02

Stwórz wyjątkowe produkty i usługi
Dostarcz klientom nową wartość

03

Projektuj pozytywne doświadczenia klientów
Mapuj ścieżki i zmieniaj procesy

04

Sprawnie zarządzaj zmianami wewnątrz firmy
Projektuj rozwiązania i doświadczenia pracowników

05

Testuj, eksperymentuj, wdrażaj
Zwinnie wdrażaj rozwiązania na rynek

01

Zaprojektuj rozwój swojej firmy
Opracuj strategiczne scenariusze rozwoju

Dostrzegasz potrzebę opracowania lub aktualizacji swojej strategii?

Przenalizuj swoje wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie, aby określić główne siły wpływające na funkcjonowanie i konkurencyjność Twojej organizacji.

Wsłuchaj się w głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego, aby dobrze zdefiniować potrzeby i oczekiwania. Na tej podstawie zidentyfikuj kluczowe wyzwania.

Wypracuj możliwe scenariusze rozwoju wraz z zestawem potrzebnych działań, aby sprostać wyzwaniom i zrealizować przyjęty kierunek strategiczny

Efekty warsztatów:

 • zidentyfikujesz szanse i niepewności
 • zbadasz kluczowe trendy
 • przenalizujesz głos klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • opracujesz kierunki rozwoju (scenariusze)
 • wypracujesz zestaw działań strategicznych

Kwestie organizacyjne:

 • 1-3 dni warsztatowe
 • 8-12 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

01

Zaprojektuj rozwój swojej firmy
Opracuj strategiczne scenariusze rozwoju

Dostrzegasz potrzebę opracowania lub aktualizacji swojej strategii?

Przenalizuj swoje wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie, aby określić główne siły wpływające na funkcjonowanie i konkurencyjność Twojej organizacji.

Wsłuchaj się w głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego, aby dobrze zdefiniować potrzeby i oczekiwania. Na tej podstawie zidentyfikuj kluczowe wyzwania.

Wypracuj możliwe scenariusze rozwoju wraz z zestawem potrzebnych działań, aby sprostać wyzwaniom i zrealizować przyjęty kierunek strategiczny

Efekty warsztatów:

 • zidentyfikujesz szanse i niepewności
 • zbadasz kluczowe trendy
 • przenalizujesz głos klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • opracujesz kierunki rozwoju (scenariusze)
 • wypracujesz zestaw działań strategicznych

Kwestie organizacyjne:

 • 1-3 dni warsztatowe
 • 8-12 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

02

Stwórz wyjątkowe produkty i usługi
Dostarcz klientom nową wartość

Czy 1 do 3 tygodni na przeprowadzenie badań i przetestowanie z klientami propozycji nowego produktu lub usługi to długo? Zdecydowanie nie!
Zacznij lepiej rozumieć swoich klientów i dzięki temu stwórz dopasowane rozwiązania: produkty, usługi, kampanie, zmiany w komunikacji, kanałach dystrybucji, etc.

Zamień pomysły na prototypy i rozpocznij szybkie testowanie rozwiązań, dzięki któremu zmniejszysz ryzyko niepowodzenia, a uzyskana podczas testowania wiedza stanie się bezcenna dla kolejnych procesów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Efekty warsztatów:

 • poznasz i przenalizujesz głos klientów
 • stworzysz propozycję wartości
 • przygotujesz prototypy i przetestujesz je z klientami
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

Kwestie organizacyjne:

 • 3 – 5 dni warsztatowych
 • 8-15 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

02

Stwórz wyjątkowe produkty i usługi
Dostarcz klientom nową wartość

Czy 1 do 3 tygodni na przeprowadzenie badań i przetestowanie z klientami propozycji nowego produktu lub usługi to długo? Zdecydowanie nie!
Zacznij lepiej rozumieć swoich klientów i dzięki temu stwórz dopasowane rozwiązania: produkty, usługi, kampanie, zmiany w komunikacji, kanałach dystrybucji, etc.

Zamień pomysły na prototypy i rozpocznij szybkie testowanie rozwiązań, dzięki któremu zmniejszysz ryzyko niepowodzenia, a uzyskana podczas testowania wiedza stanie się bezcenna dla kolejnych procesów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Efekty warsztatów:

 • poznasz i przenalizujesz głos klientów
 • stworzysz propozycję wartości
 • przygotujesz prototypy i przetestujesz je z klientami
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

Kwestie organizacyjne:

 • 3 – 5 dni warsztatowych
 • 8-15 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

03

Projektuj pozytywne doświadczenia klientów
Mapuj ścieżki i zmieniaj procesy obsługowe

Oprzyj rozwój swoich procesów i kanałów dystrybucji na gruncie współpracy z klientami i indywidualnym podejściu do ich potrzeb oraz oczekiwań.

Zmapuj kluczowe procesy obsługowe z perspektywy klientów. Pozyskaj wiedzę na temat ich głównych problemów, frustracji oraz ulubionych rozwiązań.

Zmierz doświadczenia na poszczególnych etapach interakcji.

Przeprojektuj cały proces lub jego części po to, aby skuteczniej pozyskiwać klientów, rozwijać z nimi relacje lub zatrzymywać ich przed rezygnacją z usług.

Efekty warsztatów:

 • przenalizujesz kluczowe punkty interakcji z klientami
 • poznasz problemy i szanse projektowe
 • stworzysz mapę doświadczenia klientów
 • zaprojektujesz nowy proces i doświadczenia
 • przetestujesz je z klientami
 • przygotujesz plan wdrożenia

Kwestie organizacyjne:

 • 5 – 10 dni warsztatowych
 • 6-15 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

03

Projektuj pozytywne doświadczenia klientów
Mapuj ścieżki i zmieniaj procesy obsługowe

Oprzyj rozwój swoich procesów i kanałów dystrybucji na gruncie współpracy z klientami i indywidualnym podejściu do ich potrzeb oraz oczekiwań.

Zmapuj kluczowe procesy obsługowe z perspektywy klientów. Pozyskaj wiedzę na temat ich głównych problemów, frustracji oraz ulubionych rozwiązań.

Zmierz doświadczenia na poszczególnych etapach interakcji.

Przeprojektuj cały proces lub jego części po to, aby skuteczniej pozyskiwać klientów, rozwijać z nimi relacje lub zatrzymywać ich przed rezygnacją z usług.

Efekty warsztatów:

 • przenalizujesz kluczowe punkty interakcji z klientami
 • poznasz problemy i szanse projektowe
 • stworzysz mapę doświadczenia klientów
 • zaprojektujesz nowy proces i doświadczenia
 • przetestujesz je z klientami
 • przygotujesz plan wdrożenia

Kwestie organizacyjne:

 • 5 – 10 dni warsztatowych
 • 6-15 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

04

Sprawnie zarządzaj zmianami wewnątrz firmy
Projektuj rozwiązania i doświadczenia pracowników

Poznaj swoją firmę patrząc oczami klientów wewnętrznych i zewnętrznych, aby zrozumieć ich największe bolączki i frustracje.

Aktywuj kreatywność swojego zespołu i pokonaj wyzwania firmy dzięki metodom stosowanym przez najbardziej innowacyjne firmy na świecie. Wykorzystaj badania jakościowe, techniki twórczego zespołowego tworzenia rozwiązań, prototypowanie, aby szybciej i skuteczniej wdrażać zmiany w swojej firmie.

Efektywnie wdrażaj nowe wartości, skutecznie zmieniaj procesy HR, projektuj doświadczenia pracowników i kulturę organizacyjną

Efekty warsztatów:

 • dokonasz szczegółowej analizy sytuacji wewnętrznej
 • poznasz głos klientów i innych interesariuszy
 • przygotujesz wiele możliwych wariantów rozwiązań
 • stworzysz prototypy rozwiązań i przetestujesz je
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

Kwestie organizacyjne:

 • 3-5 dni warsztatowych
 • 8-20 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

04

Sprawnie zarządzaj zmianami wewnątrz firmy
Projektuj rozwiązania i doświadczenia pracowników

Poznaj swoją firmę patrząc oczami klientów wewnętrznych i zewnętrznych, aby zrozumieć ich największe bolączki i frustracje.

Aktywuj kreatywność swojego zespołu i pokonaj wyzwania firmy dzięki metodom stosowanym przez najbardziej innowacyjne firmy na świecie. Wykorzystaj badania jakościowe, techniki twórczego zespołowego tworzenia rozwiązań, prototypowanie, aby szybciej i skuteczniej wdrażać zmiany w swojej firmie.

Efektywnie wdrażaj nowe wartości, skutecznie zmieniaj procesy HR, projektuj doświadczenia pracowników i kulturę organizacyjną

Efekty warsztatów:

 • dokonasz szczegółowej analizy sytuacji wewnętrznej
 • poznasz głos klientów i innych interesariuszy
 • przygotujesz wiele możliwych wariantów rozwiązań
 • stworzysz prototypy rozwiązań i przetestujesz je
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

Kwestie organizacyjne:

 • 3-5 dni warsztatowych
 • 8-20 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

05

Testuj, eksperymentuj, wdrażaj
Zwinnie wdrażaj rozwiązania na rynek
Masz już prototyp, gotowe rozwiązanie, ale potrzebujesz weryfikacji swoich pomysłów z klientami?
Klient przecież musi być w centrum uwagi, niezależnie od działań prowadzonych w firmie.
Dzięki procesowi podejmujesz zestaw eksperymentów i precyzyjnie mierzysz ich efekty dzięki badaniom jakościowym i ilościowym. W ten sposób zmniejszysz ryzyko niepowodzenia, a uzyskana w ten sposób wiedza stanie się bezcenna dla kolejnych procesów badawczo-rozwojowych.

Efekty warsztatów:

 • opracujesz hipotezy i miary badawcze
 • przygotujesz i uruchomisz serię eksperymentów
 • przygotujesz prototypy do testów
 • dopracujesz prototypy w formie makiet
 • zbudujesz MVP (minimalny produkt do wdrożenia)

Kwestie organizacyjne:

 • 2-4 dni warsztatowe
 • 4-8 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

05

Testuj, eksperymentuj, wdrażaj
Zwinnie wdrażaj rozwiązania na rynek
Masz już prototyp, gotowe rozwiązanie, ale potrzebujesz weryfikacji swoich pomysłów z klientami?
Klient przecież musi być w centrum uwagi, niezależnie od działań prowadzonych w firmie.
Dzięki procesowi podjemujesz zestaw eksperymentów i precyzyjnie mierzysz ich efekty dzięki badaniom jakościowym i ilościowym. W ten sposób zmniejszysz ryzyko niepowodzenia, a uzyskana w ten sposób wiedza stanie się bezcenna dla kolejnych procesów badawczo-rozwojowych.

Efekty warsztatów:

 • opracujesz hipotezy i miary badawcze
 • przygotujesz i uruchomisz serię eksperymentów
 • przygotujesz prototypy do testów
 • dopracujesz prototypy w formie makiet
 • zbudujesz MVP (minimalny produkt do wdrożenia)

Kwestie organizacyjne:

 • 2-4 dni warsztatowe
 • 4-8 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

Nasze realizacje

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady zrealizowanych projektów.