Klientocentryczni projekty

Stwórzmy wspólnie przestrzeń do wymiany doświadczeń, aby projektować innowacyjne produkty i usługi oraz zwinnie rozwiązywać problemy Twojej organizacji. Wszystkie nasze projekty są poprzedzone wnikliwą analizą, a narzędzia, które wykorzystujemy – dostosowane do specyfiki i sytuacji firmy. Dzięki temu sprawnie i efektywnie przeprowadzamy organizacje przez zmiany oraz pomagamy wypracować i wdrożyć konkretne efekty.

Stwórzmy wspólnie przestrzeń do wymiany doświadczeń, aby projektować innowacyjne produkty i usługi oraz zwinnie rozwiązywać problemy Twojej organizacji. Wszystkie nasze projekty są poprzedzone wnikliwą analizą, a narzędzia, które wykorzystujemy – dostosowane do specyfiki i sytuacji firmy. Dzięki temu sprawnie i efektywnie przeprowadzamy organizacje przez zmiany oraz pomagamy wypracować i wdrożyć konkretne efekty.

01

Zaprojektuj wyjątkowe doświadczenia swoich klientów.

Mapuj ścieżki klientów, zmieniaj/dostosowuj/optymalizuj procesy.

02

Twórz wyjątkowe produkty i usługi.

Dostarcz nową wartość w oparciu o wiedzę o potrzebach swoich klientów.

03

Sprawnie zarządzaj zmianami wewnątrz firmy.

Twórz klientocentryczną kulturę organizacyjną. Testuj, eksperymentuj, wdrażaj.

01

Zaprojektuj wyjątkowe doświadczenia swoich klientów.

Mapuj ścieżki klientów, zmieniaj/dostosowuj/optymalizuj procesy.

02

Twórz wyjątkowe produkty i usługi.

Dostarcz nową wartość w oparciu o wiedzę o potrzebach swoich klientów.

03

Sprawnie zarządzaj zmianami wewnątrz firmy.

Twórz klientocentryczną kulturę organizacyjną. Testuj, eksperymentuj, wdrażaj.

01

Zaprojektuj wyjątkowe doświadczenia swoich klientów.

Mapuj ścieżki klientów, zmieniaj/dostosowuj/optymalizuj procesy.

Stosujemy następujące metody: design thinking, service design, customer experience, user experience.

Oprzyj rozwój swoich procesów i kanałów dystrybucji na gruncie współpracy z klientami i indywidualnym podejściu do ich potrzeb oraz oczekiwań.

Zmapuj kluczowe procesy obsługowe z perspektywy klientów. Pozyskaj wiedzę na temat ich głównych problemów, frustracji oraz ulubionych rozwiązań.

Zmierz doświadczenia na poszczególnych etapach interakcji.

Przeprojektuj cały proces lub jego części po to, aby skuteczniej pozyskiwać klientów, rozwijać z nimi relacje lub zatrzymywać ich przed rezygnacją z usług.

Efekty warsztatów:

 • przenalizujesz kluczowe punkty interakcji z klientami
 • poznasz problemy i szanse projektowe
 • stworzysz mapę doświadczenia klientów
 • zaprojektujesz nowy proces i doświadczenia
 • przetestujesz je z klientami
 • przygotujesz plan wdrożenia

Kwestie organizacyjne:

 • 5 – 10 dni warsztatowych
 • 6-15 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

01

Zaprojektuj wyjątkowe doświadczenia swoich klientów.

Mapuj ścieżki klientów, zmieniaj/dostosowuj/optymalizuj procesy.

Stosujemy następujące metody: design thinking, service design, customer experience, user experience.

Oprzyj rozwój swoich procesów i kanałów dystrybucji na gruncie współpracy z klientami i indywidualnym podejściu do ich potrzeb oraz oczekiwań.

Zmapuj kluczowe procesy obsługowe z perspektywy klientów. Pozyskaj wiedzę na temat ich głównych problemów, frustracji oraz ulubionych rozwiązań.

Zmierz doświadczenia na poszczególnych etapach interakcji.

Przeprojektuj cały proces lub jego części po to, aby skuteczniej pozyskiwać klientów, rozwijać z nimi relacje lub zatrzymywać ich przed rezygnacją z usług.

Efekty warsztatów:

 • przenalizujesz kluczowe punkty interakcji z klientami
 • poznasz problemy i szanse projektowe
 • stworzysz mapę doświadczenia klientów
 • zaprojektujesz nowy proces i doświadczenia
 • przetestujesz je z klientami
 • przygotujesz plan wdrożenia

Kwestie organizacyjne:

 • 5 – 10 dni warsztatowych
 • 6-15 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

02

Twórz wyjątkowe produkty i usługi.

Dostarcz nową wartość w oparciu o wiedzę o potrzebach swoich klientów.

Stosujemy następujące metody: design thinking, design sprint, lean startup, lean product.

Zacznij lepiej rozumieć swoich klientów i dzięki temu stwórz dopasowane rozwiązania: produkty, usługi, kampanie, zmiany w komunikacji, kanałach dystrybucji, etc.

Zamień pomysły na prototypy i rozpocznij szybkie testowanie rozwiązań, dzięki któremu zmniejszysz ryzyko niepowodzenia, a uzyskana podczas testowania wiedza stanie się bezcenna dla kolejnych procesów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Potrzebujesz weryfikacji swoich pomysłów z klientami?

Klient przecież musi być w centrum uwagi, niezależnie od działań prowadzonych w firmie.

Przeprowadź zestaw eksperymentów i precyzyjnie mierz ich efekty dzięki badaniom jakościowym i ilościowym. W ten sposób zmniejszysz ryzyko niepowodzenia, a uzyskana w ten sposób wiedza pomoże Ci szybciej adoptować się do zmian i skutecznie projektować produkty i usługi na niepewne czasy.

Efekty warsztatów:

 • poznasz i przenalizujesz głos klientów
 • stworzysz propozycję wartości
 • przygotujesz prototypy i przetestujesz je z klientami
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

Kwestie organizacyjne:

 • 3 – 7 dni warsztatowych
 • 8-15 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

02

Twórz wyjątkowe produkty i usługi.

Dostarcz nową wartość w oparciu o wiedzę o potrzebach swoich klientów.

Stosujemy następujące metody: design thinking, design sprint, lean startup, lean product.

Zacznij lepiej rozumieć swoich klientów i dzięki temu stwórz dopasowane rozwiązania: produkty, usługi, kampanie, zmiany w komunikacji, kanałach dystrybucji, etc.

Zamień pomysły na prototypy i rozpocznij szybkie testowanie rozwiązań, dzięki któremu zmniejszysz ryzyko niepowodzenia, a uzyskana podczas testowania wiedza stanie się bezcenna dla kolejnych procesów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Potrzebujesz weryfikacji swoich pomysłów z klientami?

Klient przecież musi być w centrum uwagi, niezależnie od działań prowadzonych w firmie.

Przeprowadź zestaw eksperymentów i precyzyjnie mierz ich efekty dzięki badaniom jakościowym i ilościowym. W ten sposób zmniejszysz ryzyko niepowodzenia, a uzyskana w ten sposób wiedza pomoże Ci szybciej adoptować się do zmian i skutecznie projektować produkty i usługi na niepewne czasy.

Efekty warsztatów:

 • poznasz i przenalizujesz głos klientów
 • stworzysz propozycję wartości
 • przygotujesz prototypy i przetestujesz je z klientami
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

Kwestie organizacyjne:

 • 3 – 7 dni warsztatowych
 • 8-15 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

03

Sprawnie zarządzaj zmianami wewnątrz firmy.

Twórz klientocentryczną kulturę organizacyjną. Testuj, eksperymentuj, wdrażaj.

Stosujemy następujące metody: design thinking, teambuilding, system/process/future thinking.

Poznaj swoją firmę patrząc oczami klientów wewnętrznych i zewnętrznych, aby zrozumieć ich największe bolączki i frustracje i zaktualizować swoją dotychczasową strategię działania.

Aktywuj kreatywność swojego zespołu i pokonaj wyzwania firmy dzięki metodom stosowanym przez najbardziej innowacyjne firmy na świecie. Wykorzystaj badania jakościowe, techniki twórczego zespołowego tworzenia rozwiązań, prototypowanie, aby szybciej i skuteczniej wdrażać zmiany w swojej firmie.

Testu, eksperymentu i efektywnie wdrażaj nowe wartości, skutecznie zmieniaj procesy HR, projektuj doświadczenia pracowników i kulturę organizacyjną.

Efekty warsztatów:

 • dokonasz szczegółowej analizy sytuacji wewnętrznej
 • poznasz głos klientów i innych interesariuszy
 • przygotujesz wiele możliwych wariantów rozwiązań
 • stworzysz prototypy rozwiązań i przetestujesz je
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

Kwestie organizacyjne:

 • 3-5 dni warsztatowych
 • 8-20 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

03

Sprawnie zarządzaj zmianami wewnątrz firmy.

Twórz klientocentryczną kulturę organizacyjną. Testuj, eksperymentuj, wdrażaj.

Stosujemy następujące metody: design thinking, teambuilding, system/process/future thinking.

Poznaj swoją firmę patrząc oczami klientów wewnętrznych i zewnętrznych, aby zrozumieć ich największe bolączki i frustracje i zaktualizować swoją dotychczasową strategię działania.

Aktywuj kreatywność swojego zespołu i pokonaj wyzwania firmy dzięki metodom stosowanym przez najbardziej innowacyjne firmy na świecie. Wykorzystaj badania jakościowe, techniki twórczego zespołowego tworzenia rozwiązań, prototypowanie, aby szybciej i skuteczniej wdrażać zmiany w swojej firmie.

Testu, eksperymentu i efektywnie wdrażaj nowe wartości, skutecznie zmieniaj procesy HR, projektuj doświadczenia pracowników i kulturę organizacyjną.

Efekty warsztatów:

 • dokonasz szczegółowej analizy sytuacji wewnętrznej
 • poznasz głos klientów i innych interesariuszy
 • przygotujesz wiele możliwych wariantów rozwiązań
 • stworzysz prototypy rozwiązań i przetestujesz je
 • opracujesz wnioski do decyzji i dalszego rozwoju

Kwestie organizacyjne:

 • 3-5 dni warsztatowych
 • 8-20 uczestników z różnych komórek
 • możliwa opcja online/offline
 • język polski/angielski

Nasze realizacje

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady zrealizowanych projektów.