Szkolenie Train The Trainer

Krótko o programie od trenerów

[dt_vc_list]

  • praktyczną wiedzę bazującą na doświadczeniu z biznesu, zrealizowanych projektach oraz przykłady wdrożeń Design Thinking w różnych organizacjach
  • kompleksowe przygotowywanie do pełnienia roli moderatorów Design Thinking gotowych do projektowania i wdrażania zmian w organizacji;
  • umiejętności przygotowywania i samodzielnego prowadzenie projektów poczynając od zdefiniowania wyzwania, doboru zespołu, poprzez przeprowadzanie wywiadów, ideację do transformacji idei w funkcjonalne prototypy i testy z klientami:
  • autorski proces i narzędzia do zaadoptowania przez uczestników w swojej organizacji i wykorzystywania do codziennej pracy po szkoleniu.

[/dt_vc_list]

BLOK 1

Wprowadzenie do budowania kompetencji Design Thinking