ICE BREAKER – szybka integracja zespołu

Jeśli chcesz przełamać lody, podjąć decyzję, omówić status, przeszkolić zespół czy dodać spotkaniu energii skorzystaj z naszych wskazówek, aby dodać trochę magii do Twojego spotkania.

Ramy czasowe

30-60 min.

 Zespół

4-30 osób

Narzędzia

długopisy, karteczki samoprzylepne

OPIS

Ćwiczenie, które pomaga uczestnikom poznać się lepiej poprzez listę pytań, które sami układają. Podczas ćwiczenia uczestnicy poruszają się po pomieszczeniu i rozmawiają twarzą w twarz. Ćwiczenie jest pomocne na wczesnych etapach integracji zespołu oraz kiedy grupa musi ponownie nawiązać kontakt po okresie separacji.

INSTRUKCJA

KROK 1

Każdy uczestnik zapisuje 3 pytania, każde na osobnej karteczce. Powinny to być pytania otwarte, które uczestnik chciałby zadać innym członkom grupy w celu ich lepszego poznania. Daj uczestnikom kilka przykładów, np. jaką umiejętność chciałbyś zdobyć?, Kogo w swoim życiu naprawdę podziwiasz?, Co Cię w życiu najbardziej rozśmieszyło? Zachęć uczestników do ułożenia przemyślanych, dociekliwych i twórczych pytań.

KROK 2

Wymieszajcie się. Po zapisaniu wszystkich pytań uczestnicy zaczynają się mieszać. Spotykają się twarzą w twarz. Każde spotkanie trwa minutę, podczas której zadają sobie jedno z zapisanych pytań. Po zadaniu pytania i wysłuchaniu odpowiedzi, przekazują zadane pytanie rozmówcy. W ten sposób podczas każdego spotkania uczestnicy wymieniają się jednym pytaniem.

KROK 3

Kontynuujcie rozmowy przez określony czas. Zachęć uczestników, żeby spróbowali porozmawiać z każdym członkiem grupy. Jeśli masz wystarczająco dużo czasu kontynuujcie, aż każdy porozmawia z każdym.

KROK 4

Po zakończeniu rozmów wszyscy uczestnicy przyklejają swoje karteczki na tablicy albo na ścianie, tak aby wszystkie pytania były widoczne. Poproś uczestników, żeby przyjrzeli się pytaniom i wykorzystali je jako inspirację do dalszych rozmów w ciągu dnia i później.