Canva – Persony

Czym jest Persona?

Opis typowej osoby, która jest potencjalnym użytkownikiem/klientem rozwiązania, pomaga w utrzymaniu spójnego zrozumienia grupy docelowej. Persona jest nazwana i opisana w następujących obszarach:

  1. Nazwa ( imię i nazwisko)
  2. Dane demograficzne
  3. Cele i motywacje
  4. Problemy i frustracje
  5. Źródła informacji
  6. Charakterystyczne cytaty

Metody, w których wykorzystujemy Persony:

  • Design Thinking
  • Service Design
  • Lean Product
  • UX Design

Materiały, w których dowiesz się więcej o tworzeniu Person:

Canva  – Persony

Makieta do samodzielnego wypełniania profilu Persony