Canva – Klientocentryczność – czego potrzebuje Twój klient?

Czego potrzebuje Twój klient?

Klientocentryczność w obsłudze klienta to  strategia budowania marki i sprzedaży produktów oraz usług uwzględniających perspektywę klienta.

Poniżej znajdziesz matrycę, która może być dobrą inspiracją do wewnętrznych warsztatów celujących w wypracowanie konkretnych klientocentrycznych rozwiązań, dzięki którym poprawisz doświadczenie swoich klientów. Taki materiał pozwoli spojrzeć na wyzwania organizacji oczami klienta i pozwoli zrobić pierwszy krok w kierunku klientocentryczności.