Ideaton

Ideaton

Ideaton to okazja na znalezienie możliwości i szans, wypracowanie nowych, ciekawych pomysłów na rozwój firmy, dobry moment na wyjście poza schematy tego co znane.

Ideaton to dynamiczne „szybkie” warsztaty, które mogą uatrakcyjnić wydarzenia firmowe, takie jak konferencje, spotkania strategiczne, teambuildingowe, ale nie tylko. Organizujemy je często w formule zamkniętej dla firm, które poszukują nowych form pracy, zarządzania, realizacji projektów czy też angażowania pracowników.

Po co?

Ideaton to energetyczna praca w zróżnicowanych zespołach nastawiona na realizację konkretnego wyzwania z wykorzystaniem elementów design thinking, value proposition, technik zespołowego generowania pomysłów.

Jakie wyzwania realizujemy?

 • lepsza współpraca i komunikacja w firmie
 • nowe kampanie i akcje promocyjne
 • usprawnienie procesów wewnętrznych
 • relacje z klientami
 • rekrutacja i onboarding pracowników
 • wybór kierunków strategicznych rozwoju firm
 • i wiele, wiele innych

Dla kogo?

Ideaton jest wydarzeniem przeznaczonym dla:

 • ścisłego kierownictwa
 • zespołów menadżerskich z firmy
 • zespołów mieszanych – menedżerów i specjalistów
 • reprezentantów różnych działów firmy (marketing, sprzedaż, HR, IT)
 • pracowników firmy – dostawców i partnerów
 • przedstawicieli firmy i klientów

Cele

 • Stworzenie nowych pomysłów na rozwiązania dotyczące ważnych wyzwań dla firmy
 • Priorytetyzacja i selekcja pomysłów nadających się do wdrożenia
 • Przećwiczenie narzędzi i technik kreatywnych wspierających zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność zespołów
 • Próba wyjścia poza schematy i zmiana perspektywy w kontekście wyzwań firmy
 • Integracja zespołów

Opis warsztatów

W warsztatach może brać udział od 10 do 150 osób. Największe warsztaty, które prowadziliśmy w tym cyklu gościły 550 osób. Uczestnicy są dzieleni na małe – 5-6 osobowe zespoły i przechodzą proces kreatywny ukierunkowany na poznanie wyzwania oraz wygenerowanie jak największej liczby pomysłów na jego realizację. Następnie zespoły dokonują syntezy i wyboru najciekawszych z nich. Te są prezentowane na forum oraz oceniane przez wszystkich uczestników. Efektem warsztatów jest kilkanaście opisanych inicjatyw, które mogą być przeznaczone do wdrożenia w firmie.

Sposób pracy

Warsztaty są prowadzone w sposób bardzo praktyczny, interaktywny, maksymalnie angażujący wszystkich obecnych uczestników. W tym celu wykorzystujemy wiele narzędzi, również elektronicznych, aktywizujących uczestników i pozwalających na: wymianę myśli, opinii i zbieranie informacji zrwotnej.

Masz pytania –  napisz do nas!

[dt_contact_form fields=”name,email,telephone,city,company,message” required=”name,email,telephone,message”]