Akademia Design Thinking

Intensywny kurs online w zakresie design thinking, w którym koncentrujemy się na przekazaniu praktycznych umiejętności projektowych bazując na rozwiązaniu konkretnego problemu biznesowego. Sesje są facylitowane online, a zespoły pracują zdalnie korzystając z technologicznego wsparcia.

Szkolenie online - 17/19/20 sierpnia (15 godzin szkoleniowych).

Design Sprint dla branży IT - szkolenie online

Dowiedz się jak włączyć “design thinking” do procesów realizowanych w agile oraz zyskaj umiejętność facylitacji procesów dla swoich zleceniodawców.

Szkolenie Online - 24/25 sierpnia 2020, Łódź

650 PLN netto (799,50 PLN brutto)

Design Thinking - szkolenie online dla przyszłych Moderatorów

Szkolenie online przeznaczone dla osób, które chciałyby samodzielnie prowadzić procesy i projekty w metodyce design thinking. Przekazujemy wiedzę, którą pozyskaliśmy z projektów realizowanych dla wielu firm w Polsce.

Szkolenie online -27-28 sierpnia/14-15 września/29-30 września (30 godzin szkoleniowych)

1500 PLN netto (1845 PLN brutto)

Akademia Design Thinking

Intensywny kurs online w zakresie design thinking, w którym koncentrujemy się na przekazaniu praktycznych umiejętności projektowych bazując na rozwiązaniu konkretnego problemu biznesowego. Sesje są facylitowane online, a zespoły pracują zdalnie korzystając z technologicznego wsparcia.

Szkolenie online - 21/23/24 września (15 godzin szkoleniowych).

Design Sprint dla HR - czyli jak projektować doświadczenia pracownika?

Warsztaty Design Sprint dla HR zostały przygotowane dla osób pracujących w działach HR, które na co dzień są odpowiedzialne za kształtowanie ścieżek rozwojowych pracowników, procesy rekrutacyjne oraz wizerunek pracodawców.

Szkolenie online - 7/12/13 października (15 godzin szkoleniowych).