Szkolenia otwarte

Akademia Design Thinking

Intensywny kurs online w zakresie design thinking, w którym koncentrujemy się na przekazaniu praktycznych umiejętności projektowych bazując na rozwiązaniu konkretnego problemu biznesowego. Sesje są facylitowane online, a zespoły pracują zdalnie korzystając z technologicznego wsparcia.

Szkolenie online - 20/24/25 maja 2021
(15 godzin szkoleniowych).

550 PLN netto (676,50 PLN brutto)

Kurs Moderatora Design Thinking

Szkolenie dla przyszłych Moderatorów to to 7 dniowy – 35 godzinne szkolenie design thinking realizowane online. Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia projektów z wykorzystaniem design thinking w swoim środowisku pracy. To nauka przez doświadczanie oraz praktyczne, kompleksowe zapoznanie się z procesem i narzędziami projektowania skutecznych rozwiązań w biznesie.

Szkolenie online - 20/24/25 maja,
8/9 czerwca, 16/17 czerwca 2021
(35 godzin szkoleniowych).