Canva – do realizacji procesu Product – Market Fit

„Nie ma takiego biznesplanu, który przetrwa konfrontację z rynkiem i nie ma takiego projektu produktu, który przetrwa konfrontację z klientem”

Steve Blank

Dopasowanie do rynku to stopień, w jakim produkt jest w stanie zaspokoić popyt rynkowy – odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania klientów lub rozwiązać ich problemy. Dopasowanie produktu do rynku stanowi wyzwanie szczególnie dla startupów, gdyż badania pokazują, że  jedynie 4 z 10 nowopowstających firm przetrwa dwa pierwsze lata swojej działalności.

Główne powody zamknięcia działalności związane są według CB Insights z niedopasowaniem do rynku, brakiem przewagi konkurencyjnej, źle skalkulowaną ceną oraz słabością oferowanego produktu.

Dlaczego startupy upadają - badanie na podstawie 101 firm realizowane przez CB Insights w USA?

Brak potrzeby rynkowej (42%)
Brak wystarczających środków finansowych (29%)
Źle dobrany zespół (23%)
Brak przewagi konkurencyjnej (19%)
Źle skalkulowana cena (18%)
Słaby produkt (17%)
Brak modelu biznesowego (17%)
Słaby marketing (14%)

Jak powinieneś postępować, aby zapewnić dopasowanie do rynku?

 1. Najważniejsze to dobrze poznać grupę docelowych klientów:
 • Kim oni są?
 • Co oni robią?
 • Gdzie oni pracują?
 • Co jest dla nich najważniejsze?
 • Dlaczego używają twojego produktu?
 • Jakiej wartości oczekują?

2. Kolejny obszar to poznanie najbliższych konkurentów, ich przewag konkurenycjnej oraz  zdefiniowanie swoich szans rynkowych.

3. W kolejnym etapie znalezienie kluczowych potrzeb, problemów lub oczekiwanych wartości, które nasz produkt może realizować dla klienta.

4. Zbudowanie prototypu, który prezentuje kluczowe założenia i funkcje rozwiązania z perspektywy użytkownika.

5. Właściwe przetestowanie, aby być w stanie realnie ocenić szanse powodzenia i to, że produkt rzeczywiście wychodzi naprzeciw przyszłym użytkownikom – klientom.

6. Wyciągnięcie wniosków, poprawa rozwiązania i dalsze doskonalenie produktu celem jego wdrożenia na rynek w postaci MVP – produktu o minimalnych funkcjonalnościach.

Skorzystaj z naszej matrycy, aby znaleźć dopasowanie rynkowe

Nasza matryca przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces dopasowania produktu do rynku. Dopasowanie to jest możliwe dzięki określeniu nastepujących elementów:

 • Kim są Twoi klienci?
 • Kto jest Twoim konkurentem?
 • Jakie są największe zmiany na rynku?
 • Jakie problemy mają Twoi użytkownicy?
 • Jakiej wartości poszukują klienci?
 • Jak zbudować propozycję wartości?
 • Jak testować Twoje rozwiązanie?
 • Jak przygotować serię eksperymentów
 • Jak zbudować MVP?
Makieta do samodzielnego wdrażania produktu na rynek