Zarządzanie doświadczeniami klienta w organizacji (Customer Experience Management)

13/14/15 listopada 2024

Obecnie każdy aspekt naszego życia staje się bardziej cyfrowy, zmieniają się oczekiwania i zachowania klientów . Organizacje mają coraz mniej bezpośredniego kontaktu z klientami, ciężko im na bieżąco rozpoznawać ich oczekiwania i odpowiednio zarządzać relacjami oraz ich satysfakcją i lojalnością. W hiper konkurencyjnym otoczeniu, bardzo trudno jest firmom budować przewagę z uwagi na dużą łatwość w dostępie do informacji, technologii i skłonność do kopiowania rozwiązań już funkcjonujących na rynku.

Tę przewagę jednak można zacząć budować projektując i odpowiednio zarządzając doświadczeniami klientów (odczucia wynikające z przebytej podróży po zakup określonego produktu lub usługi). Mogę się one stać elementem wyróżniającym firmy. Badania McKinsey pokazują, że firmy przodujące w zakresie tworzenia pozytywnych doświadczeń klienta mogą liczyć na uzyskanie przychodów na poziomie nawet 5-7 razy większym od swoich konkurentów.

Programy zarządzania doświadczeniami w wielu organizacjach zyskują priorytet szczególnie w zakresie 4 poziomów:

 1. Strategii, odejście od portfela produktów, do portfela klientów, którzy zapewniają wzrost biznesu dzięki odpowiadaniu na ich potrzeby
 2. Kulturze organizacyjnej, odejście od kultury, która nagradza pracowników za tworzenie produktów i zwiększanie sprzedaży na kulturę, która nagradza pracowników za rozwiazywanie problemów klientowi i umacnianie relacji z nimi
 3. Strukturze organizacyjnej, neutralizowanie środowiska, w którym pracownik funkcjonuje w produktowych silosach integrując się z pozostałymi komórkami wyłącznie wtedy, gdy jest potrzeba wprowadzenia produktu na rynek, na strukturę, która łączy poszczególne komórki w multidyscyplinarne zespoły skoncentrowane wokół potrzeb klientów
 4. Procesów, wdrażanie zasad i metodologii pracy, która pozwala budować wartość dla klienta i przewagę konkurencyjna w oparciu o wiedzę o kliencie i dane

Ten kurs jest dla Ciebie jeśli:

 • Odpowiadasz za doświadczenia klienta w organizacji, ale potrzebujesz usystematyzować wiedzę
 • Potrafisz projektować doświadczenia i potrzebujesz stworzyć strategię CX dla swojej organizacji
 • Potrzebujesz zbudować argumenty i plan działania potrzebny do zaangażowania i przekonania osób w organizacji
 • Chcesz wiedzieć więcej na temat tworzenia strategii CX w polskich warunkach
 • Jeśli potrzebujesz narzędzi do projektowania i zarządzania doświadczeniami klientów

Czego się nauczysz?

Spojrzysz kompleksowo na obszar zarządzania doświadczeniem klienta poprzez realizację 3 korków:

 1. Diagnozę obecnej sytuacji firmy dzięki audytowi CX Index, gdzie następuje zderzenie perspektywy wewnętrznej (głos pracowników, menedżerów, zarządu) z perspektywą zewnętrzną (klienci i benchmark w branży firm konkurencyjnych) w 5 kluczowych obszarach CX.
 2. Zbudowanie wizji i kluczowych celów CX
 3. Określenie strategii – działań służących wdrożeniu strategii w organizacji w 6 kluczowych obszarach CX

Proces szkoleniowy:

Strategia i kultura
 • Audyt CX index, aby wiedzieć na jakim poziomie dojrzałości jest Twoja organizacja
 • Zbudowanie wizji oraz celów CXowych dla organizacji (North Star Model)
 • Określenie Experience promise -czyli doświadczeń, jakich klienci mogę się spodziewać w Twojej organizacji
 • Kultura organizacyjna- jak zbudować tożsamość CXową Twojej organizacji
1
Zrozumienie klienta
 • Kto jest twoim klientem?
 • Mapowanie wewnętrznych oraz zewnętrznych danych do analizy Voice of customer
 • Określenie priorytetów i jakości danych potrzebnych do uruchomienia programów VOC
 • Źródła pozyskiwania danych
 • Zarządzanie personami
 • Zarządzanie procesem pozyskiwania i przetwarzania danych o kliencie w organizacji
2
Ludzie i kompetencje
 • Poznanie CXowego modelu kompetencji oraz określenie kluczowych luk dla Twojej organizacji
 • Zarządzanie zmianą CX w organizacji
 • Praca nad mindsetem
 • Rozwój programów szkoleniowych
 • Rekrutacja, rozwój oraz nagradzanie pracowników
 • Ustalenie strategii komunikacji
3
Proces i metodologia
 • Poznanie procesu zarządzania podróżami klienta
 • Zarządzanie podróżami klientów oraz określanie priorytetów i zmian
 • Jak połączyć zarządzanie projektami z zarządzaniem podróżami klientów
 • Określenie standardów zarządzania doświadczeniami
 • Podział odpowiedzialności za wdrożenie CXM w organizacji
4
Narzędzia i systemy
 • Jak wykorzystać narzędzia i systemy do proaktywnego kształtowania doświadczeń klientów
 • Jak zbierać pomysły i wnioski racjonalizatorskie od pracowników
5
Pomiar
 • Kluczowe mierniki CX
 • Określenie celów dla kluczowych interesariuszy
 • Ustalenie mierników realizacji Twojej strategii CX
 • Określenie zasad raportowania, dyskutowania oraz wyciągania wniosków (performance management)
6
Uczysz się od praktyków
Praca na realnych wyzwaniach biznesowych
Certyfikat potwierdzający umiejętności

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Otrzymujesz 3 dni praktycznej wiedzy, gdzie dokonujesz diagnozy organizacji i bazując na instrukcjach od trenerów opracowujesz swoja własną strategie CX
 • Pracujesz w zespole, aby wymieniać się spostrzeżeniami oraz feedbackiem
 • Prezentujesz wypracowany materiał
 • Uzyskujesz feedback trenerów

Jakie umiejętności przyswoisz?

 • Analiza 360 – patrzenie na obszar CX z perspektywy pracowników, menedżerów, klientów, konkurencji
 • Myślenie strategiczne
 • Klientocentryczny mindset
 • Change management – poznanie zasad wprowadzenia zmian w organizacji
 • Zarządzanie CX end to end
 • Komunikacja

Organizacja szkolenia

 • 13/14/15 listopada 2024
 • online z wykorzystaniem aplikacji Zoom i Miro
 • realizowane od 9:00 do 14:00
mail 1
Wysyłasz zgłoszenie na szkolenie
description 2
Otrzymujesz fakturę proforma
all_match 3
Opłacasz fakturę przelewem
price_check 4
Otrzymujesz od nas potwierdzenie wpłaty i dostępy do szkolenia
local_library 5
W określonych dniach odbywasz szkolenie
request_page 6
Oryginał faktury otrzymasz mailowo po zakończeniu szkolenia

Kurs prowadzony przez praktyków

Piotr Grocholiński

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Pracował w …

Więcej
Beata Michalska-Dominiak

Doświadczony moderator design thinking, certyfikowany trener biznesu, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych …

Więcej

Zapisz się na kurs

Liczba miejsc ograniczona

Oferta

Early Birds

Cena
3500
Pln brutto (zawiera VAT)
Zapisz się
sprzedaż do 30 sierpnia 2024
Oferta

Standardowa

Cena
4000
Pln brutto (zawiera VAT)
Zapisz się
liczba miejsc ograniczona
Szkolenie dedykowane dla Twojej organizacji. Możemy dopasować program do oczekiwań i specyfiki firmy.