Agnieszka Michalska-Żyła

Agnieszka Michalska-Żyła

dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii; wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego (nieprzerwanie od 2004 roku)  oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach (w latach 2005-2013). Autorka monografii oraz ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.  Aktywna uczestniczka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących zagadnień mieszczących się w spektrum jej zainteresowań.

Badaczka i realizatorka projektów badawczych i ekspertyz z zakresu metodologii badań i analizy wyników. W swoim dorobku ma uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w których pełniła rolę głównego wykonawcy – w ostatnich latach projekty: Modele zarządzania w gminach wiejskich i ich uwarunkowania (UMO-2014/14/E/HS6/00398),  Odrodzenie  postprzemysłowych miast peryferyjnych  (UMO 2011/01/B/HS6/02538) oraz projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – projekt: Kapitał ludzki i społeczny jako czynnik rozwoju regionu łódzkiego (POKL.08/01/02-10-061/06-00). Członkini zespołów badawczych w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe np. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej – projekt Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet wiejskich w Polsce (SPO RZL1.6(b). Kierownik i wykonawca wielu grantów Uniwersytetu Łódzkiego, głównie z zakresu partycypacji obywatelskiej, kapitału społecznego i rozwoju lokalnego.

Autorka ekspertyzy założeń metodologicznych oraz wytycznych do przeprowadzenia badań przyjętego kierunku promocji marki „Łódzkie promuje” na lata 2017-2020 wykonanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zajmuje się także przygotowaniem komentarzy eksperckich w ramach badań prowadzonych przez firmy sektora biznesowego.

Certyfikowany moderator procesów Design Thinking z doświadczeniem w realizacji szkoleń, warsztatów i konsultacji dla sektora publicznego i pozarządowego. Współautorka  książki „Design Thinking dla edukatorów”.

 

NASZ ZESPÓŁ

Piotr Grocholiński

Design Thinking/Service Design

Beata Michalska-Dominiak

Trener / Moderator Design Thinking

Paweł Kupczak

Projektant UX/UI i Service Design

Julia Skrzypkowska

Design Thinking/Szkolenia/Coaching

Agnieszka Michalska-Żyła

Socjolog / Wykładowca akademicki

Justyna Turek

Projektantka

Henryk Stawicki

Strateg/Projektant

Monika Just

Specjalista zakresie twórczego myślenia i rozwoju zdolności poznawczych.