Agnieszka Michalska-Żyła

Socjolog / Wykładowca akademicki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii; wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego (nieprzerwanie od 2004 roku) oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach (w latach 2005-2013). Autorka monografii oraz ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Aktywna uczestniczka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących zagadnień mieszczących się w spektrum jej zainteresowań.

Badaczka i realizatorka projektów badawczych i ekspertyz z zakresu metodologii badań i analizy wyników. W swoim dorobku ma uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w których pełniła rolę głównego wykonawcy – w ostatnich latach projekty: Modele zarządzania w gminach wiejskich i ich uwarunkowania (UMO-2014/14/E/HS6/00398), Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych (UMO 2011/01/B/HS6/02538) oraz projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – projekt: Kapitał ludzki i społeczny jako czynnik rozwoju regionu łódzkiego (POKL.08/01/02-10-061/06-00). Członkini zespołów badawczych w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe np. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej – projekt Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet wiejskich w Polsce (SPO RZL1.6(b). Kierownik i wykonawca wielu grantów Uniwersytetu Łódzkiego, głównie z zakresu partycypacji obywatelskiej, kapitału społecznego i rozwoju lokalnego.

Autorka ekspertyzy założeń metodologicznych oraz wytycznych do przeprowadzenia badań przyjętego kierunku promocji marki „Łódzkie promuje” na lata 2017-2020 wykonanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zajmuje się także przygotowaniem komentarzy eksperckich w ramach badań prowadzonych przez firmy sektora biznesowego.

Certyfikowany moderator procesów Design Thinking z doświadczeniem w realizacji szkoleń, warsztatów i konsultacji dla sektora publicznego i pozarządowego. Współautorka książki „Design Thinking dla edukatorów”.

Piotr Grocholiński
Ekspert CX / Współzałożyciel Klientocentryczni
Beata Michalska-Dominiak
Ekspert CX / Współzałożycielka Klientocentryczni
Paweł Kupczak
Projektant UX/UI i Service Design
Julia Skrzypkowska
Design Thinking / Szkolenia / Coaching
Agnieszka Siemińska
Justyna Turek
Projektantka
Henryk Stawicki
Strateg / Projektant
Monika Just
Specjalista zakresie twórczego myślenia i rozwoju zdolności poznawczych
Katarzyna Kalisz
Audyty marki / Research / Analiza trendów